Thuận Châu choi sảng pành, tẳng máư 352 làng hươn hảư chua hươn cặt

Té pì 2023 họt khạy, huyện Thuận Châu cọ lăm le, choi tẳng tánh 352 làng hươn, sảng pành 70 làng hươn toi Chương trình luông pùn hươn mương dón cặt cung mẳn nà dan pì 2021-2025.

Chua hươn cặt nẳng xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu đảy choi tẳng hươn máư.

Khay nị, pưng cơ quan, đơn vị, pưng xã, thị trấn đang chấp năm văn vịa pằn dài ngơn cốc choi tẳng hươn máư; Tủm pua chiên páo, niếu chưa, khék hịa luông cóp hôm khòng cá bản mương choi tẳng hươn hảư pưng chua hươn cặt. Chóng hanh pì 2024, huyện choi tẳng máư 273 làng hươn, sảng pành 82 làng hươn hảư pưng chua hươn cặt nẳng cuồng huyện.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư