• 'Pít củ cà phê tênh cá tỉnh chi áo họt 25.000 tấn

  Pít củ cà phê tênh cá tỉnh chi áo họt 25.000 tấn

  Vịa mả pe sính khòng -
  Họt khạy, cá tỉnh mi cài 20.500 ha cò cà phê,  phân lài lỏ chựa cà phê Arabica, đảy púk tọp hôm nẳng pưng huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp cánh Thanh phố.
 • 'Sơn La cựt đảy 3 Huy chương căm nẳng Giải vô dịch Taekwondo vận động viền pộn dỏn hươn mương chinh Cúp Chủ tịch VTF tưa thứ I pì 2023

  Sơn La cựt đảy 3 Huy chương căm nẳng Giải vô dịch Taekwondo vận động viền pộn dỏn hươn mương chinh Cúp Chủ tịch VTF tưa thứ I pì 2023

  Vịa tập tư pặc hanh -
  Nẳng Giải Taekwondo vận động viền pộn dỏn hươn mương chinh Cúp Chủ tịch VTF tưa thứ I pì 2023, khày ók té mự 4 họt 6 bườn 12, mú vận động viền tỉnh Sơn La cọ cựt đảy 3 Huy chương căm cánh Huy chương tong nưng.
 • 'Cạt kiên cắp học sinh, sình viền cuồng ép hiên

  Cạt kiên cắp học sinh, sình viền cuồng ép hiên

  Vịa tánh là bản mương -
  Té hùa pì họt khạy, pưng tổ chức Đoàn cuồng tỉnh cọ choi dừa cài 900 học sình, sình viền chôm hặp ngắm pùn khoa học, ép hiên; nhôm xỏng 9 tủ pặp xừ khong mương, hỏng dệt trương kìn hảư học sình kìn non nẳng trương nưng; khày 12 nả vịa uồn chị xáo hà vịa dệt hảư chi áo 14.000 học sinh THPT.
 • 'Chương hay xuần khòng Sơn La đảy côn xủ dống nẳng thành phố Hồ Chí Minh tin chưa, lựa sự

  Chương hay xuần khòng Sơn La đảy côn xủ dống nẳng thành phố Hồ Chí Minh tin chưa, lựa sự

  Vịa mả pe sính khòng -
  Cuồng Tuận lễ Văn hóa - thể thao – qua ỉn Tây Bắc nẳng thành phố Hồ Chí Minh pì 2023, tỉnh Sơn La mi 20 hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần, lang đì, tiêng àn khòng pưng doanh nghiệp, HTX nẳng cuồng tỉnh, đảy cấp chỉa chứng nhẳn OCOP sương: Chè, cà phê, miến dong, nhứa quai giảng, cống sượng, hòm kíp Yên Châu, pưng tàng mák nuối ừn cánh hang niều …
 • 'Khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh

  Khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh

  Vịa qua ỉn -
  Tênh cưn mự 4/12, nẳng phố nhang tìn tang Nguyễn Huệ, Quận 1, Thanh phố Hồ Chí Minh cọ khày ók chương trình khày pàng Tuận Văn hóa – Qua ỉn Tây Bắc nẳng Thanh phố Hồ Chí Minh pì 2023.
 • 'Tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử 20.178 côn

  Tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử 20.178 côn

  Vịa tánh là bản mương -
  Cuồng bườn 11, chu địa phương cuồng tỉnh Sơn La cọ xứp tàm chiên páo chấp năm đì pưng luông pùn chương trình hươn mương ma choi dừa dệt dượn, tẹt tiêng đơi kìn dú haử dần mương. Chu cấp, chu ngành, chu địa phương họn khâng tàng ngơn cốc vạy chấp năm pọm pâng, lợp tăn pưng chính sách nhẳn pao đơi kìn dú haử dần mương.
 • 'Mường La:  Tỏn 132.800 vặt khék ma qua ỉn cánh dặng dom

  Mường La:  Tỏn 132.800 vặt khék ma qua ỉn cánh dặng dom

  Vịa qua ỉn -
  Té hùa pì họt khạy, huyện Mường La cọ tỏn 132.800 vặt khék ma qua ỉn, dặng dom, hịp thù té dịch vụ qua ỉn cựt đảy 46,5 tỷ mằn.
 • 'Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La: Thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng

  Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La: Thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng

  Vịa mả pe sính khòng -
  Lằng chi áo họt 8 bườn khảu dệt vịa, Trung tâm dệt dượn phắc, mák nuối Doveco Sơn La cọ thu xự cài 23.000 tấn chương hay khòng na lài tàng vạy àu khảu dệt dượn, hôm mi: 10.000 tấn mák muông, 1.600 tấn mák phong nạt, 6.200 tấn khảu li bàn, chi áo họt 2.000 tấn mák ít lao cánh chi áo họt 3.000 tấn phắc tìn pết; tạ vịa dệt hảư 500 côn dệt vịa, cắp ngơn lường pằn pâng pày 9,6 triệu mằn mỏi côn bườn nưng.
 • 'Mộc Chàu xứp tàm đảy xỏng nhọng lỏ “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum pì 2023”

  Mộc Chàu xứp tàm đảy xỏng nhọng lỏ “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum pì 2023”

  Vịa qua ỉn -
  Nẳng Lễ nhôm xỏng giải Qua ỉn tênh phén đìn mương lum pì 2023 (World Travel Awards-WTA) khày ók tênh cưn mự 1/12, nẳng thanh phố Du bai (Pưng Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Chàu khòng tỉnh Sơn La xứp tàm đảy xỏng nhọng lỏ “Bón qua ỉn pộn dỏn nẳng tênh phén đìn mương lum pì 2023”
 • 'Mường La dệt maứ 25 xểm tang nẳng bản na

  Mường La dệt maứ 25 xểm tang nẳng bản na

  Vịa tánh là bản mương -
  Chấp năm chương trình tẳng tánh bản na maứ, té hùa pì họt khạy, huyện Mường La cọ xứp tàm cạt kiên lang đì chu tàng ngơn cốc cánh niếu chưa dần mương dệt lẹo 25 xểm tang nẳng bản na cắp luông hy mi 19,2 km, huộp tênh mết số ngơn cài 33 tỷ mằn, cuồng nặn, hươn mương choi dừa chi áo họt 23 tỷ mằn, dần mương cóp hôm cài 10,3 tỷ mằn.
 • 'Quỳnh Nhai dom ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng phổng bản na

  Quỳnh Nhai dom ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng phổng bản na

  Vịa tánh là bản mương -
  Pưng pì cài ma, huyện Quỳnh Nhai cọ tọp hôm nhọng nho lài tàng ngơn cốc vạy tẳng tánh cốc ngươn xính khòng nẳng cơ sở, chuông hong lang áo khòng dần mương, tựng dan dệt sặm lẹo pưng luông pùn bản na máư toi dan pùn ók.
 • 'Tỉnh Sơn La: Thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách cài 460 tỷ mằn

  Tỉnh Sơn La: Thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách cài 460 tỷ mằn

  Vịa mả pe sính khòng -
  .
 • 'Tủm pua hỏng cạt luông xàn khòng tỉnh Sơn La cắp pưng tỉnh mương Lao

  Tủm pua hỏng cạt luông xàn khòng tỉnh Sơn La cắp pưng tỉnh mương Lao

  Quam kháo - Chính trị -
  Luông cạt xàn Việt Nam – Lao, Lao – Việt Nam lỏ nưng cuồng pưng ven hung pộn dỏn ma hỏng cạt luông xàn mẳn tực, hương sàư. Pếnh khày ngươn lang chăn đì nặn, tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh mương bạn Lao cọ tủm pua luông cạt xàn nhương mự nhương mẳn cặt sưa.
 • 'Sơn La chôm hặp Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023

  Sơn La chôm hặp Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023

  Vịa mả pe sính khòng -
  Cuồng 5 mự (té mự 30 căm bườn 11 họt mự 4 căm bườn 12), tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cọ khày ók Hội chợ Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023, tó luông pùn “Cạt kiên mả pe”. Ị lỏ vịa dệt cuồng Chương trình cấp hươn mương ma cáo ảng cạ khài pì 2023.
 • 'Trương cao đẳng Sơn La pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao

  Trương cao đẳng Sơn La pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao

  Vịa tánh là bản mương -
  Mự 1/12, Trương cao đẳng Sơn La cọ khày chu pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao (2/12/1975 - 2/12/2023). 
 • 'Mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa khòng Hươn mương cặm phong HIV/AIDS

  Mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa khòng Hươn mương cặm phong HIV/AIDS

  Vịa tánh là bản mương -
  Mự 1/12, nẳng Trương cao đẳng Y tế Sơn La, Sở Y tế cọ khày Lễ mít tinh chôm hặp Bườn dệt vịa Hươn mương cặm phong HIV/AIDS cánh Mự tênh phén đìn cặm phong HIV/AIDS pì 2023.
 • 'Chự hiềm pưng nen văn hóa khặn chăn khòng chu chựa côn

  Chự hiềm pưng nen văn hóa khặn chăn khòng chu chựa côn

  Nả vịa ma tang văn hóa -
  Xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu mi 3 chựa côn pọm kìn dú  ăn lỏ chưa côn Tay, côn Kèo cánh côn Khơ Mú.
 • Xem thêm