• Qua ỉn Phù Yên

  Qua ỉn Phù Yên


  18/06/2024 14:26

  Phù Yên đảy nhẳn danh lỏ huyện mi lài ngươn lang văn hóa pọm cắp phổng kìn bón dú chăn ngam, mi pu sùng, nòng nặm, bó nặm ún, thẳm đán chăn ngam mi sương mả pe luông qua ỉn, niếu chưa đảy lài khék ma vẹ dàm.
 • Xứp tàm đảy củ ngơn cốc vạy mả pe dệt dượn

  Xứp tàm đảy củ ngơn cốc vạy mả pe dệt dượn


  18/06/2024 14:25

  Té hùa pì ma họt khạy, Hội Nông dân huyện Thuận Châu cọ pày lăm le, tánh ók phú chỉa lai cánh pằn dài ngơn cốc 400 triệu mằn té tàng ngơn Quỹ choi dừa po hay me na huyện vạy chiên páo Dự án mả pe tảnh liệng tồ ngua cánh púk mák phặc nuối hy nẳng pưng xã Chiềng Ly, Mường É, Tông Cọ.
Sốp Cộp mả pe xók pày tang ma phổng bản na
Mường Bú chóng hanh khài 5.000 tấn mák muông

Quam kháo - Chính trị

Vịa tánh là bản mương

Sốp Cộp mả pe xók pày tang ma phổng bản na

Pưng pì cài ma, huyện Sốp Cộp cọ nhọng nho pưng tàng ngơn cốc vạy dệt pưng xểm tang phổng bản na, chuông hong lang áo pày ma, khồn chiên chương hang khòng dân mương.

Mương La khày ók Chu thi căm kìn chẹp cánh dỏng xỉn xửa chăn đảy dệt té chương hay khòng na

Chôm mơng 75 pì Mự tẳng tánh Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 pì nhại càng phổng huyện ma thị trấn Ít ong (1979-2024), mự 14/6, Hội Liên hiệp Phủ nhinh huyện Mương La cọ khày ók Chu thì căm kìn chẹp cánh dỏng xỉn xửa chăn đảy dệt té chương hay khòng na khòng địa phương.

Quỳnh Nhai púc chuân chôm hặp Bườn dệt vịa cặm phong quân dàng 

Mự 14/6, huyện Quỳnh Nhai cọ khày ók Chương trình púc chuân Bườn dệt vịa cặm phong quân dàng, mự tênh lài dân mương cặm phong quân dàng pì 2024.

Ép dệt chiến sĩ công an

Mự 12/6, Công an tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Tỉnh đoàn Sơn La khày Lễ ók quân chương trình “Ép dệt chiến sĩ công an” pì 2024.