• Đốp muộn Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023

  Đốp muộn Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023


  22/09/2023 16:00

  Mự 22/9, nẳng huyện Mộc Châu, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư cốc khoẹ Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban hươn mương ma thanh niên; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban uồn pa Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023 cọ uồn pa pàng họp đốp muộn Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023.
 • Sơn La chôm hặp Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tưa thứ 20

  Sơn La chôm hặp Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tưa thứ 20


  19/09/2023 17:31

  Té mự 16 họt 19/9, nẳng Trung tâm Hội chợ khài chương thanh phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cọ khày ók Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tưa thứ 20 (CAEXPO 2023) cánh pưng nả vịa cuồng hội chợ. Tỉnh Sơn La hưa nả ma tà pưa đảy tàng nả hảư mương Việt Nam chôm hặp Bón khài chương “Thanh phố chăn - City of Charm”.
 • Lài công trình chuông hong đơi kìn dú

  Lài công trình chuông hong đơi kìn dú


  15/09/2023 18:33

  Té hùa pì họt khạy, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên đảy hươn mương dòm ngơn cốc cài 13 tỷ mằn tẳng tánh, xỏm pành 6 công trình hôm mi: Trạm y tế xã, hươn văn hóa bản Trò, sảng pành nho cấp 2,8 cày số tang bê tông bản Pắc Bẹ C; sảng pành hỏng ép nẳng 3 điểm trương nẳng cuồng phổng xã.
Sơn La chôm hặp Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tưa thứ 20
Lài công trình chuông hong đơi kìn dú

Quam kháo - Chính trị

Vịa tánh là bản mương

Đốp muộn Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023

Mự 22/9, nẳng huyện Mộc Châu, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư cốc khoẹ Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban hươn mương ma thanh niên; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban uồn pa Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023 cọ uồn pa pàng họp đốp muộn Chiến dịch thanh niên muôn chàư dệt vịa đì cuồng mua hè pì 2023.

Luông piến máư té vịa tẳng tánh bản na máư nẳng Sông Mã

Chấp năm chương trình luông pùn hươn mương tẳng tánh bản na máư, cấp ủy, chính quyền cánh dần mương huyện Sông Mã cọ tánh ók lài luông chấp năm chọp xồm. Pưa sương nặn, phổng đèn mương nhương mự nhương đảy piến máư, đơi kìn dú dần mương đảy nho sùng chảnh chék.

Mộc Châu dòm ngơn cốc tẳng tánh 268 xểm tang

Tó luông pùn “Dần mương dệt, hươn mương choi dừa”, huyện Mộc Châu cọ tủm pua há phong dệt xók tang nẳng bản na.

Cặm phong pét pan bệnh chếp tà đành dan nhại mua

Cuồng dan cài ma, biền mài nẳng Thanh phố Sơn La mi cài họi nưng côn chếp tà đành; pưng cờ quan nuống pan cọ đàng tủm pua chiên páo, nho sùng hùa chàư cuồng vịa cặm phong cướt xinh ók pét pan bệnh chếp tà đành hảư dần mương.