• Pàng Hội mua Xuần nhôm hà Pú Hô pì 2024

  Pàng Hội mua Xuần nhôm hà Pú Hô pì 2024


  13/02/2024 17:25

  Chôm mâng bốn sường 94 pì mự tẳng có pền Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), mâng mua xuần cáp xì pì 2024, tứn chạu mự 13/2 ( tư va lỏ mự 4 căm chiềng), nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La cài 1.000 vận động viên, côn chang khắp, chang xe dú nẳng té pưng xã, phường khòng Thành phố ma chôm hặp chương trình Pàng Hội mua Xuần cáp xì pì 2024, nhôm hà Pú Hô.
 • Hội báo xuân Cáp Xì pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La

  Hội báo xuân Cáp Xì pì 2024 nẳng tỉnh Sơn La


  03/02/2024 10:08

  Tứn chạu mự 3/2 ngam men mự bốn xường 94 pì mự tẳng có pền Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), nẳng Quảng trương Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh cạt kiên cắp Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam nẳng Sơn La khày pàng Hội báo xuân Cáp Xì pì 2024. Chôm hặp mi tàng nả Bàn Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin cánh Truyền thông, uồn pa cánh phóng viền pưng cơ quan thồng tấn, báo chí địa phương cánh Trung ương đang dệt vịa cuồng tỉnh.
 • Pưng đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La pồng cuông bók, tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô

  Pưng đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La pồng cuông bók, tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô


  01/02/2024 17:34

  Bốn sường 94 pì mự tánh ók Đảng Cộng sản Việt Nam (3 căm bườn 2 pì 1930-3 căm bườn 2 pì 2024), mự căm nưng bườn 2, pưng đồng uồn pa tỉnh Sơn La cọ pày tảy hường nẳng hún đó “Pú Hô cắp po me chu chựa côn Tây Bắc” cánh tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.
Pọ nả bốn xường 94 pì mự tẳng có pền Đảng Cộng sản Việt Nam
Pưng đồng chí uồn pa tỉnh Sơn La pồng cuông bók, tảy hường nẳng hươn sơ Pú Hô

Quam kháo - Chính trị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh pày kiểm trà nả vịa pằn phổng nẳng huyện Quỳnh Nhai

Mự 17/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cọ pày kiểm trà nả vịa pằn phổng chùng huyện Quỳnh Nhai. Pọm pày mi đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, uồn pa khòng xan sở, ngành khòng tỉnh.

Vịa tánh là bản mương

Tạ ók vịa dệt, mi tứm hịp thù haử cài 1.000 côn

Cuồng bườn 1, chu cấp, chu ngành, địa phương cuồng tỉnh xứp tàm tủm pua nả vịa tiện tô ma chính sách côn dệt vịa cánh vịa dệt. Cuồng bườn, cá tỉnh cọ nhại vịa dệt cánh dệt vịa, mi tứm hịp thù haử 1.061 côn, sáo vịa dệt haử  7 côn pày dệt vịa mi dan hạn nẳng mương nọ.

Phù Yên púc chuân chiềng púk mạy chứ hà Pú Hô

Mự 20 căm bườn 2, huyện Phù Yên cọ khày Lễ púc chuân chiềng púk mạy chứ hà Pú Hô.

Nhẳn pào nặm nay háy phừa na khảu xuần

Nẳng cuồng tênh cá tỉnh khay nị mi chi áo họt 2.700 công trình mường phài cắp luông hi cài 3.022 cày số; cuồng nặn, mi 1.400 cày số mường phài đảy tẳng tánh mẳn đì; cài 1.622 cày số mường phài hê đảy tẳng tánh mẳn nà; chuông hong cấp năm bao hảư cài 34.635 ha tà đìn dệt dượn, tảnh liệng tồ dú cuồng nặm.

Thuận Châu chóng hanh púk 3.740 cò mạy dài dát

Mự 16/2, huyện Thuận Châu cọ khày Lễ púk chuân chiềng púk cò mạy khèo pì 2024.