• Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang

  Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang


  23/04/2024 14:34

  Cuồng pàng sôn chinh cặm tó cắp xấc Tày, lưn sưa lỏ chiến dịch Mương Thành Phủ pì 1954, Pu Lũng Lô lỏ nưng cuồng pưng xểm tang cốc kén vậy quân cánh dân hau khồn chiên mả ống cánh căm kìn chuông hong hảư nả trận. Vạy xểm tang lâng đảy lông khày, cựt tóp đảy lang áo nả vịa, pưng đơn vị công binh, dân công cọ tọp hôm pặc hanh vên cưn khày tang cánh pảy chự xểm tang, hôm phân dệt pền lang sôn pẹ “Sa năn 4 chánh phạ, 5 môn đìn”.
 • Sơn La tọp hôm cặm phong lạnh lau

  Sơn La tọp hôm cặm phong lạnh lau


  22/04/2024 15:36

  Đét họn khẻm cuồng lài mự dan cài ma, cọ dệt hảư nặm nẳng pưng nòng lừng nặm cánh nặm nẳng pưng hong huổi hảnh lông lài, nuống pan họt vịa dệt dượn cánh đơi kìn dú khòng dần mương. Lài phổng púk cò công nghiệp, cò kìn mák cọ mi sương chi báu đảy pít củ, po hay me na cọ xút ti puôn lò.
Quản lý, pảy chự cánh mả pe pá mẳn nà nẳng pưng nòng lừng năm te nẳng tỉnh Sơn La
Sơn La tọp hôm cặm phong lạnh lau

Quam kháo - Chính trị

Vịa tánh là bản mương

Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang

Cuồng pàng sôn chinh cặm tó cắp xấc Tày, lưn sưa lỏ chiến dịch Mương Thành Phủ pì 1954, Pu Lũng Lô lỏ nưng cuồng pưng xểm tang cốc kén vậy quân cánh dân hau khồn chiên mả ống cánh căm kìn chuông hong hảư nả trận. Vạy xểm tang lâng đảy lông khày, cựt tóp đảy lang áo nả vịa, pưng đơn vị công binh, dân công cọ tọp hôm pặc hanh vên cưn khày tang cánh pảy chự xểm tang, hôm phân dệt pền lang sôn pẹ “Sa năn 4 chánh phạ, 5 môn đìn”.

Phù Yên dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé dan pì 2021 – 2025

Mự 23/4, huyện Phù Yên cọ khày ók pàng họp tống páo dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé pì 2021 – 2025, toi Quyết định số 337/QĐ-UBND mự 02/03/2021 khòng UBND tỉnh Sơn La. 

Sơn La tọp hôm cặm phong lạnh lau

Đét họn khẻm cuồng lài mự dan cài ma, cọ dệt hảư nặm nẳng pưng nòng lừng nặm cánh nặm nẳng pưng hong huổi hảnh lông lài, nuống pan họt vịa dệt dượn cánh đơi kìn dú khòng dần mương. Lài phổng púk cò công nghiệp, cò kìn mák cọ mi sương chi báu đảy pít củ, po hay me na cọ xút ti puôn lò.

Vân Hồ tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn pì 2024

Mự 19/4, huyện Vân Hồ cọ khày chu tập tư cặm phong phay mảy pá cánh xáo hà cứu choi chọ nạn pì 2024.