Thành phố mi 729 tổ nhại chiên số nẳng bản khuống

Khay nị, nẳng thành phố Sơn La mi 82,9% dần mương sủ điện thoại pùa toi mo tàng máư, 85,26% dần mương té 14 táo khửn mi tài khoản chiên phák ngơn nẳng ngần hang.

Cộng tác viền Vietell Sơn La uồn chị dần mương xã Chiềng Đen, Thành phố sủ ứng dụng Vietell Money.

Thành phố cọ tánh ók 729 tổ nhại chiên số nẳng bản khuống, cắp cài 4.200 côn chôm hặp chiên páo, uồn chị, choi dừa dần mương sủ cồng nghệ số, sủ cồng nghệ chuông hong đơi kìn dú. Pưng tổ nhại chiên số nẳng bản khuống cọ choi chi áo họt 36.700 côn sủ tài khoản vạy chiên phák ngơn khòng Viettel Money, VNPT Money; hạng păn vặt côn sủ ứng dụng VNeID cánh sủ nang quam chính thức khòng doành nghiệp, phùng chư chương khòng, tổ chức, nhóm lài côn nẳng Zalo, hôm phân púc chuân nhại chiên số nẳng cuồng phổng.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư