Sừng nhọng 22 tập thể, tựng côn pộn dỏn cuồng Chương trình “Êm liệng”

Mự 24/6, Hội LHPN tỉnh cọ khày pàng họp pọ nả, sừng nhọng pưng tập thể, tựng côn pộn dỏn cuồng Chương trình “Êm liệng” dan pì 2022-2024, pộp bốn sường “Mự chua hươn Việt Nam 28/6”.

Chương trình “Êm liệng” đảy Trung ương Hội LHPN Việt Nam púc chuân té lả pì 2021, tó lang mon pùa luông hặc panh, ín sường ma hảư pưng làn nọi báu mi ải êm chuốp siệt mo pộ bệnh Covid-19. Lằng dáo 3 pì chấp năm, chương trình cọ đảy hội phủ nhinh chu cấp cuồng tỉnh chôm hặp cánh pếnh pìu họt pưng ban, ngành, pưng huyện, thành phố. Chu cấp hội cọ cạt kiên lăm le, tọp hôm số làn nọi khó đàng kìn dú nẳng cuồng phổng; xáo hụ ma khù dạk cha khòng tựng làn nọi, xáo hụ ma đơi kìn dú khòng côn nhẳn choi dừa làn nọi, té nặn, mi pưng luông choi dừa chọp xồm, lang đì.

Pưng đại biểu cánh làn nọi khó tiện tô nẳng pàng họp.

Chương trình đảy chu cấp, chu ngành nhẳn danh sùng, niếu chưa đảy puông pồng chàư khòng pưng tổ chức, tựng côn nẳng cuồng cánh nọk tỉnh choi dừa. Tó pưng luông niếu chưa, choi dừa làn nọi báu mi ải êm, sương:  Choi sự thẻ bảo hiểm y tế học sinh; choi phân nưng ngơn ép sừ, kìn dú; sự chương sủ chuông hong ép hiên, suổng sửa cánh lài tàng chương ứn... Họt khạy, mi 222 làn nọi khó đảy hội phủ nhinh chu cấp cuồng tỉnh trực chau choi dừa cánh cạt kiên cắp pưng tổ chức, tựng côn, pưng côn hùa chàư quảng choi dừa.

Pộp dan nị, Hội LHPN tỉnh cọ nhôm xỏng băng khèn hảư 15 tập thể, 7 côn cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng chấp năm Chương trình “Êm liệng” dan pì 2022-2024.

Phủ uồn pa Hội LHPN tỉnh nhôm xỏng băng khèn hảư pưng tập thể.

 

Ban tổ chức nhôm xỏng chương hảư pưng làn nọi khó.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư