Pu Lũng Lô – Xểm tang pu chiên lang

Cuồng pàng sôn chinh cặm tó cắp xấc Tày, lưn sưa lỏ chiến dịch Mương Thành Phủ pì 1954, Pu Lũng Lô lỏ nưng cuồng pưng xểm tang cốc kén vậy quân cánh dân hau khồn chiên mả ống cánh căm kìn chuông hong hảư nả trận. Vạy xểm tang lâng đảy lông khày, cựt tóp đảy lang áo nả vịa, pưng đơn vị công binh, dân công cọ tọp hôm pặc hanh vên cưn khày tang cánh pảy chự xểm tang, hôm phân dệt pền lang sôn pẹ “Sa năn 4 chánh phạ, 5 môn đìn”.

Pu Lũng Lô dú nẳng tang lông mương 37 (tang 379 cáu, nối diên cắp tang lông mương 32 cánh tang lông mương 32B) nẳng đèn đìn khòng 2 huyện Văn Chấn (Yên Bái) cánh Phù Yên (Sơn La) dú đắc thị trấn Phù Yên 33 cày số. Pu mi dan tang hi 15 cày số. Cuồng pàng sôn chinh cặm tó cắp xấc Tày, Trung ương Đảng quyết định khày xểm tang 13A tẳng cốc té Bến Hiên, khòng tỉnh Tuyên Quang, cài bến Âu Lâu, cài pu Lũng Lô họt 3 pák tang Cò Nòi, lỏ xểm tang nối diên cắp tang 41 chuông hong hảư chiến dịch Mương Thành Phủ.

Pu Lũng Lô khay nị.

Lung Hà Xuân Tiến, cón nị lỏ cán bộ xã Mường Cơi, dan té pì 1972-2006, hảư hụ: Mú ải pi pì sưn chôm hặp khày tang, pảy chự dan tang pu Lũng Lô nẳng xã Mường Cơi khạy cọ mết đơi xìa mết lẹo, hák va toi pặp sừ chiên lang Đảng bộ xã cánh pưng chỉa lai nuống pan biền mài vạy: Lằng cài 200 vên cưn chóng hanh, dan tang ma cài pu Lũng Lô cọ đảy dệt lẹo lông khày, nối diên chiến khu Việt Bắc cánh pưng tỉnh Tây Bắc, choi hạng vạn ô tô, xe quàng táng mả ống chuông hong choi dừa lợp tăn hảư nả trận.

Bón chiên lang pu Lũng Lô đàng đảy sảng pành (Ảnh đắn mự 27/3/2024).

Khay nị, pu Lũng Lô dan tang sư ók huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cọ đảy cồng nhẳn lỏ bón chiên lang cấp hươn mương (pì 2011). Ngon sư ók xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cọ đảy cồng nhẳn lỏ bón chiên lang cấp tỉnh té pì 2017.

Lỏ xểm tang cốc kén, sương nặn, sớc Tày cọ àu xè bìn ma phốc bom, vạy dan tang pé păng xìa, cẳn tơn luông choi dừa hảư nả trận. Toi biền mài, dan tang té Yên Bái ma họt Phù Yên (Sơn La), phèn xấc Tây cọ phốc lông dáo 12.000 nuối bom chu tàng, mi mự phốc lông cài 200 nuối.

Cài 200 mự cưn, nẳng xểm tang nị báu mi chơ hớt xiềng bom ték. Tó lăn chàư tênh mết hảư nả trận, pưng chủm mú pọm cắp hạng vạn dần mương cọ báu dản sằng bom đạn, khảm pộn pưng khù hiểm hại, vên cưn khút tang, nhẳn pào khồn chiên hạng păn tấn căm kìn, mả ống, hạng păn tồ ngua quai, mù, hạng kỷ xíp tấn phắc hòm, mák nuối chu tàng chuông hong hảư chiến dịch Mương Thành Phủ.

Bản mương đảy chum yền, mự 27/4/2011, pu Lũng Lô - Xểm tang pu chiên lang, chứng hảnh luông hung nả ma tà khòng chiên lang sôn cặm phèn xấc chàn cướp mương khòng chựa côn Việt Nam cọ đảy Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cồng nhẳn lỏ bón chiên lang cấp hươn mương. Bón nị cọ cựt pền bón vạy bók xòn chiên lang cách mạng, sôn chinh cựt àu nen xuấn là tư tang, pảy chự bản mương hảư mú nóm.

Pếnh khày ngươn lang khòng mú ải pi pày cón, khay nị, cán bộ cánh dần mương chu chựa côn xã Mường Cơi lơng cạt xàn, ók hanh khánh thì mả pe dệt dượn, cựt đảy lài lang đì cuồng vịa mả pe dệt dượn, tánh là bản mương, phổng bản na tựng dan đảy piến máư. Pì 2019, xã Mường Cơi đảy cồng nhẳn lỏ xã bản na máư cánh đàng hựt họt đảy cồng nhẳn lỏ xã bản na máư nho sùng cuồng pì 2025.

Pu Lũng Lô khạy nị cọ đảy sảng pành, lài dan tang đảy dệt máư, choi pưng địa phương cuồng phổng pày ma, cạ khài chương hang đảy ngai đì, vạy càng òng xã Mường Cơi nhương mự nhương mả pe. Pưng đàng hươn đảy tẳng mẳn kén, chương hang pua nua phủ sự côn khài, khù nặn cọ chứng chảnh hảư luông piến máư nẳng phổng hươn quê cách mạng, dần mương mi đơi kìn dú ím po, nò pọm.

Càng òng xã Mường Cơi, huyện Phù Yên nẳng tìn pu Lũng Lô.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư