Phù Yên dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé dan pì 2021 – 2025

Mự 23/4, huyện Phù Yên cọ khày ók pàng họp tống páo dệt lẹo nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé pì 2021 – 2025, toi Quyết định số 337/QĐ-UBND mự 02/03/2021 khòng UBND tỉnh Sơn La. 

Toi luông pùn, dan pì 2021 - 2025, huyện Phù Yên mi 564 hươn khát pé cận đảy choi dừa tẳng maứ, cánh sảng pành. Huyện cọ yều cau pưng cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, bản mương, pọm niếu chưa chu luông hanh, chấp năm luông cóp hôm té bản mương, niếu chưa pưng tổ chức, tựng côn, pưng côn hùa chaừ quảng chôm hặp dệt hươn maứ piến hươn khát pé haử pưng chua hươn cặt.

Họt khạy, huyện Phù Yên cọ dệt lẹo vịa choi dừa 564 hươn haử pưng chua hươn cặt, dệt lẹo chạu xưa 2 pì vẹt saứ luông pùn tặt ók. Cuồng nặn, mi 474 hươn đảy tẳng maứ, choi dừa sảng pành 90 hươn nhẳn pao tục po luông pùn “3 mẳn” (Phà mẳn, tát mẳn, tụp mẳn). Huộp tếnh mết số ngơn đảy niếu chưa choi dừa cánh pưng chương khòng vạy chuông hong tẳng tánh mi ca 20 tỷ mằn, cuồng nặn, dần mương pưng địa phương cóp hôm cài 5 tỷ mằn.

UBND huyện Phù Yên nhôm xỏng chỉa khèn haử pưng côn pộn dỏn cuồng nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé.

Pộp dan nị, UBND huyện Phù Yên nhôm xỏng chỉa khèn haử 14 tập thể, 11 côn   pộn dỏn cuồng nả vịa dệt hươn maứ piến hươn khát pé dan pì 2021 - 2025.

Pưng đồng chí uồn pa tỉnh, huyện Phù Yên giào ngơn choi dừa dệt hươn maứ haử chua hươn cặt nẳng bản Khoa 2, xã Tường Thượng.

Cón nặn, pưng đồng chí uồn pa tỉnh, huyện Phù Yên pày họt bản Khoa 2, xã Tường Thượng giào 100 triệu mằn choi dừa dệt hươn maứ haử 2 chua hươn cặt.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư