Nho sùng luông hụ xiêng ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạu đìn hảư cán bộ quản lý hươn mương huyện Mộc Châu cánh huyện Vân Hồ

Mự 2/11, Sở Tài nguyên cánh Môi trường Sơn La cọ khày pàng họp chiên páo nho sùng luông hụ xiêng ma piến thái báu ngau khòng phạ đìn hảư 100 đại biểu lỏ uồn pa, cán bộ tàng nả pưng phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, phòng Tài nguyên cánh Môi trường; tàng nả uồn pa UBND pưng xã, cán bộ công chức địa chính môi trương cấp xã khòng 2 huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

Pàng họp chiên páo.

Tó khù phứt cha khòng phạ đìn piến thái báu ngau, nẳng Sơn La, cọ hền mi ók lài luông piến thái khòng phạ đìn. Dan té pì 2017-2022, cướt sình osk lài chu phồn nong, đìn đán cạn chột hiểm hại dệt 67 côn tài, 78 côn chếp bát, 709 làng hươn chuốp hắc đắn, lày nong xìa, cài 2.200 chua hươn chọ nhại ók dú bón máư, xiệt hại danh tính cài 5.000 tỷ mằn.

Nho sùng luông hụ xiêng ma vịa dệt, trách nhiệm cuồng vịa quản lý hươn mương ma cặm tó cắp piến thái báu ngau khòng phạ đìn, tủm pua quản lý xính khòng cánh pảy chự phổng kìn bón dú, pì 2021, UBND tỉnh cọ phê duyệt Đề án nho sùng luông hụ xiêng hảư cán bộ quản lý hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn tó luông pùn vạu ma luông pùn máư khòng Đảng, Chính phủ, Bộ TN&MT ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn; pưng luông hụ xiêng ma piến thái báu ngau khòng phạ đìn, luông nuống pan piến thái báu ngau khòng phạ đìn họt vịa mả pe dệt dượn, tánh là bản mương khòng tỉnh. 

Nẳng pàng họp, mú đại biểu đảy báo cáo viên Sở Tài nguyên cánh Môi trường chiên páo 2 chuyên đề, hôm mi: Luông pùn, chỉ thị, nghị quyết khòng Đảng, chính sách, pháp luật khòng hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn cánh pưng nả vịa tiêng an; quản lý hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn, pưng vịa páo quam, vịa dệt cặm tó cắp piến thái báu ngau khòng phạ đìn, dón xiệt hại pộ phồn nong dệt ók đảy chấp năm lang đì cuồng vịa dệt tẹ.

Mú đại biểu cọ xồ xảm, bít bánh kinh nghiệm ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn đảy chiên páo cuồng phổng; xồ xảm kẻ khày dạ cha mi ók cuồng vịa dệt tẹ. Tinh khửn luông pùn vạy nho sùng luông hụ xiêng quản lý hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn, dón xiệt hại pộ phạ đìn dệt ók chọp xồm cắp vịa dệt tẹ nẳng địa phương.

Mú đại biểu chôm hặp pàng họp.

Pàng họp dú cuồng pưng vịa dệt chiên páo Đề án nho sùng luông hụ xiêng hảư cán bộ quản lý hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn cuồng phổng tỉnh Sơn La, hôm phân xệt xừ nho sùng lang đì quản lý hươn mương ma pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn, dón xiệt hại pộ phạ đìn dệt ók./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư