Nho xùng luông thông hụ quam mương nọ cánh cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ hảư lan nóm Việt Nam dan pì 2022 – 2030

Mự 13/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cọ khày lớp tập tư nả vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ hảư lan nóm cánh chiên páo Đề án nho xùng luông thông hụ quam mương nọ cánh cạt kiên dệt vịa hảư lan nóm Việt Nam dan pì 2022 – 2030, hảư cài 100 học viên lỏ cán bộ Đoàn, ĐVTN khòng pưng huyện, thành phố.

Lớp tập tư.  

Chôm hặp lớp tập tư, mú học viên đảy phăng báo cáo viên Trương Chính trị tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Quốc tế Trung ương Đoàn trực trau chiên páo 4 chuyên đề hôm mi: Luông pùn khòng vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ khòng Việt Nam cuồng pàng xi máư; hiềm chự cánh pếnh khày luông cạt xàn niều mẳn Việt Nam – Lao; Luông pùn ma nả vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ khòng lan nóm khòng Đoàn; Lễ tân cạt kiên cắp mương nọ cánh vịa chấp năm đối cắp nả vịa khòng Đoàn. 

 Mú học viên nẳng lớp tập tư.

Cài lớp tập tư, cán bộ Đoàn, ĐVTN cọ chấp năm đì xáư vịa dệt tẹ nẳng địa phương, chấp năm đì nả vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ, lưn sưa lỏ nẳng pưng xã, huyện mi tang đèn mương dú tó đèn cắp mương CHDCND Lào, hôm phân pọm cắp địa phương, đơn vị dệt đì vịa cạt kiên dệt vịa cắp mương nọ./.

Biên dịch: Minh Châu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư