Mả pe nả vịa văn hóa, thể thao cánh du lịch khòng tỉnh hựt họt luông pùn piến máư

Mự 12/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh uồn pa chu dệt vịa khòng Thường trực Tỉnh ủy cắp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ma nả vịa ảm pe ngành Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cắp pưng vịa nuống pan họt phổng chiên lang đặc biệt hươn tu Sơn La.

Thường trực Tỉnh ủy dệt vịa cắp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Chôm hặp chu dệt vịa mi đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; xum đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; uồn pa HĐND, UBND tỉnh; uồn pa xan sở, ngành khòng tỉnh.

Lằng cài 2 pì chấp năm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tưa thứ XV, dan pì 2020-2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cọ uồn pa UBND tỉnh tọp hôm uồn pa chiên páo pọm pâng lang đì lài luông vạy púc chuân mả pe nả vịa văn hóa, thể thao cánh du lịch, àu nen văn hóa, thể thao cánh du lịch khòng tỉnh mả pe hựt họt luông piến máư.

Vịa tủm pua cắp pếnh khày ngươn lang văn hóa chiên lang đảy pồng chàư. Cá tỉnh mi 95 bón chiên lang văn hóa - pưng bón qua ỉn chăn ngam đảy phê duyệt àu khảu danh mục. Nả vịa thể thao mả pe hằn hanh, té pì 2021 họt khạy, tỉnh cọ chôm hặp 95 giải hươn mương cánh tênh phén đìn mương lum, cựt đảy 408 huy chương lài tàng. Cá tỉnh khạy mi cài 500 câu lạc bộ thể thao; số côn tập tư hảo hanh lâng to 28,3% dân số cuồng tỉnh.

Nả vịa qua ỉn nẳng Sơn La mả pe văn cắp lang đì. Phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu chấp năm lẹo 16/20 luông pùn khòng Luật du lịch; Phổng nòng nặm te hươn máy điện nặm Sơn La đảy tinh khửn vạy àu khảu pằn phổng bón qua ỉn hươn mương dan pì 2021 - 2030. Số khék ma qua ỉn nẳng Sơn La té pì 2021 họt bườn 9/2023 cựt đảy cài 8 triệu vặt côn; luông thù té nả vịa qua ỉn cựt đảy cài 8 păn tỷ mằn. 

Vịa chiên páo, chấp năm pằn phổng hiềm chự, tủm pua xảng tăm cắp pếnh khày ngươn lang bón chiên lang đặc biệt hươn tu Sơn La cọ cựt đảy lài lang đì, dệt lẹo vịa pắc đắc mài pằn phổng cắp ngắm pùn, lăm le, tinh khửn dự án phụi pằng, choi dừa nhại pưng chua hươn nẳng pu Khàu Cả pày dú bón ứn; chấp năm xan dự án ngon ók nhóm dự án ma vịa xảng pành, hiềm chự pưng bón chiên lang dú tó phổng pảy chự khòng bón chiên lang, pếnh khày vịa cáo ảng lang đì pưng tàng chương chuông hong qua ỉn cánh pếnh khày lang đì bón chiên lang.

Phát biểu khót nang chu dệt vịa, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sứp tàm uồn pa, chiên páo chấp năm lang đì vịa mả pe văn hóa, thể thao cánh du lịch đảy nhặn danh cuồng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tưa thứ XV, dan pì 2020 - 2025. Chiên páo chấp năm lang đì pưng nghị quyết, luông pùn, đề án, chương trình khòng Trung ương cánh tỉnh ma vịa mả pe văn hóa.

Chiên páo chấp năm lang đì pưng luông pùn ma tang văn hóa, thể thao, lưn xưa lỏ nả vịa qua ỉn cánh pưng đề án đảy tánh ók; tọp hôm dẹt lẹo chu póng vịa vạy đảy công nhặn phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu cón pì 2025; mả pe phổng lừng nòng nặm te hươn máy điện nặm Sơn La luông pùn cựt pền phổng qua ỉn hươn mương; nhọng nho luông hanh tọp hôm nả vịa nhại chiên số, mả pe qua ỉn đắc ngon.

Tọp hôm lăm le, chấp năm lang đì luông pùn chính sách niếu chưa dòm ngơn cốc, mả pe chương khòng chuông hong qua ỉn phổng bản na, chị bók tổ chức, tựng côn pếnh khày cắp mả pe qua ỉn phổng bản na. Nho sùng lang đì quản lý hươn mương ma tang văn hóa, thể thao cánh qua ỉn; niếu chưa cắp sủ lang đì chu luồng dòm ngơn cốc tẳng tánh cánh mả pe văn hóa, phủ côn chọp xồm cắp luông dòm ngơn cốc mả pe dệt dượn, tánh là bản mương.

Ma phổng chiên lang đặc biệt hươn tu Sơn La, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giào Ban cán sự Đảng UBND tỉnh uồn pa chiên páo chấp năm toi luông pùn, cuồng nặn tọp hôm chiên páo tánh ók Tổ công tác khòng tỉnh uồn pa chấp năm luông pùn pảy chự, tủm pua xảng pành cắp pếnh khày ngươn lang bón chiên lang đặc biệt hươn tu Sơn La, kẻ khày vịa chôn kê cuồng cấp quyền sủ đìn, pằn ngon hê chảnh cuồng phổng chiên lang. Sứp tàm chấp năm pưng nhóm dự án; quản lý, sủ lang đì chương khòng cồng mi khay nị....

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư