Khắp xe nẳng pưng xểm tang huyện Phù Yên

Cón chơ chi khày ók Mự hội Qua ỉn văn hoá huyện Phù Yên pì 2023, tênh cưn mự 24/11, UBND thị trấn Phù Yên cọ khày ók ỉn muôn khắp xe nẳng pưng xểm tang cánh kìn chim pưng tàng căm kìn chẹp nẳng phố Đặng Thuỳ Trâm.

 Khắp xe long nẳng pưng xểm tang.

Vịa khắp xe long nẳng pưng xểm tang mi luông chôm hặp khòng pưng CLB văn hóa, khắp xe, hôm mi 18 bai: lít xe, bai khắp, bai xe, xe vong, páu pí… tênh mết pưng bai khắp, bai xe cọ tạ ók há phong phọn nương,muôn hòm, niếu chưa đảy lướm lài dân mương cánh khék qua ỉn ma bấng le chôm chiều.

Khắp xe long nẳng pưng xểm tang.
 Kìn chim pưng tàng căm kìn chẹp nẳng phố Đặng Thùy Trâm

Pọm cắp nặn, dân mương cánh khék qua ỉn cọ đảy kìn chim pưng tàng căm kìn chẹp nẳng  phố Đặng Thùy Trâm.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư