Lễ nhôm xỏng học bổng cánh púc chuân há phóng “Ép báu mi chơ tun” pì 2024

Mự 15/5, Trung ương Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam cọ cạt kiên cắp UBND tỉnh Sơn La khày ók Lễ nhôm xỏng học bổng cánh púc chuân há phóng “Ép báu mi chơ tun” pì 2024

Chôm hặp mự Lễ mi pưng đồng chí: Nguyễn Thị Doan, cón nị lỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cón nị lỏ Phó Chủ tịch mương Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Mú đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; uồn pa san sở, bàn ngành khòng tỉnh cánh 182 côn mi lang đì pộn dỏn cuồng há phong “Ép báu mi chơ tun”.

 Lễ nhôm xỏng học bổng cánh púc chuân há phóng “Ép báu mi chơ tun” pì 2024

Học bổng “Ép báu mi chơ tun” lỏ luông ngắm pùn khòng Trung ương Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam, vạy chấp năm quam xắng xòn khòng pú Hô hảư học sinh, sinh viên chang ép hiên, khảm khói dạk cha hựt khửn cựt đảy lang đì pộn dỏn cuồng ép hiên cánh phủ nháư ép hiên giỏi chang, xủ lang đì pưng bai ép saứ nả vịa, lỏ ven hung ma ép hiên cá chua đơi cuồng bản khuống.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam phát biểu nẳng Lễ nhôm xỏng học bổng.

Pưng pì cài ma, tỉnh Sơn La cọ chiên páo quảng tua cuồng dần mương quam xắng xòn khòng pú Hô “Ép báu mi chơ tun”. Xỏn hôm mả pe quỹ nhọng nho ép hiên chu cấp, dệt đì nả vịa niếu chưa choi dừa vịa bók xòn cánh nhọng nho ép hiên. Khay nị, tỉnh mi 88,2% “Chua hươn ép hiên”; 78,5% “Bản khuống ép hiên”; 92,8% “Đơn vị ép hiên”; 73,2% “Họ xong ép hiên” cánh 61,3% số “dần mương ép hiên”. Cuồng 2 pì (2022 – 2023), tỉnh cọ nhôm xỏng học bổng “Ép báu mi chơ tun”  hảư chi áo 400 phủ nháư cánh học sinh, sinh viên pộn dỏn.

Trung ương Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam nhôm xỏng bók chôm mơng Hội Nhọng nho ép hiên tỉnh Sơn La 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhôm xỏng bók chôm mơng Hội Nhọng nho ép hiên tỉnh

Phát biểu nẳng mự lễ, đồng chí Chủ tịch Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam đề nghị tỉnh Sơn La xứp tàm chấp năm đì Nghị quyết số 29-NQ/TW, mự 4/11/2013 khòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Ma piến máư chu dương vịa bók cánh ép, cựt tóp lang áo CNH, HĐH cuồng dan tang hựt khửn XHCN cánh dệt vịa cắp mương nọ”. Cuồng nặn, piến máư chu dương pưng nả vịa: Pặp xừ, luông bók xừ; nhại chiên số cuồng bók xừ. Xứp tàm chự mẳn chư xiềng TP ép hiên nẳng tếnh phén đìn mương lum. Đối cắp pưng côn đảy nhôm xỏng mự nị xứp tàm khánh thì chóng hanh sưa máư vạy hôm phân àu Sơn La nhương mự nhương mả pe.

Nẳng mự lễ, 182 côn đảy xừng nhọng cánh nhôm xỏng học bổng lỏ po hay me na pộn dỏn, côn đảy nhẳn danh lỏ nghệ sĩ ưu tú, phó giáo sư, tiến sĩ, xay xòn ưu tú; học sình, sình viên pộn dỏn, học sình cựt đảy học sình giỏi hươn mương; vận động viên cựt đảy huy chương mương nọ, cuồng phổng, huộp tênh mết số ngơn cài 350 triệu mằn.

Chủ tịch Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam cánh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhôm xỏng chỉa khen hảư pưng phó giáo sư, tiến sĩ. 
Đồng chí Chủ tịch Hội Nhọng nho ép hiên Việt Nam cánh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhôm xỏng chỉa khen hảư pưng say xòn ưu tú. 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cánh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhôm xỏng học bổng hảư học sinh cựt đảy học sinh giỏi hươn mương pì ép 2023-2024.  
Uồn pa Sở Giáo dục cánh Đào tạo, Hội nhọng nho ép hiên tỉnh nhôm xỏng học bổng “Ép báu mi chơ tun” hảư học sình, sình viên pộn dỏn pì 2024.

Ngày lằng mự lễ, Bàn tổ chức cọ púc chuân há phong “Ép báu mi chơ tun” họt chủm mú cán bộ, đảng viên, côn dệt vịa cuồng pưng cờ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủm mú vũ trang, pưng huyện, thanh phố.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư