Khày pàng pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023

Tênh cưn mự 20/10, nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cọ muôn mâng khày pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023, tó luông pùn “Arabica Sơn La - Luông hòm hường khòng phổng đìn pu Tây Bắc”. Chương trình khày pàng đảy chiên hún cắp bón nẳng phong điện VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam cánh tiếp phát nẳng phong điện Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La cánh Báo Sơn La điện tử.

Khày pàng pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023.

Chôm hặp khày pàng mi đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội mương CHXHCN Việt Nam. Pọm chôm hặp mi đồng chí: Tòng Thị Phóng, cón nị lỏ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cắp mả pe bản na; uồn pa pưng ban, bộ, ngành Trung ương; uồn pa pưng tỉnh, thành phố; Đại sứ tàng quyên mương Cộng hòa Azerbaijan, CHDCND Lao nẳng Việt Nam cánh mú đại biểu tỉnh Hủa Phăn (mương CHDCND Lao).

 Mú đại biểu chôm hặp khày pàng

Tỉnh Sơn La mi đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng mú đại biểu Quốc hội tỉnh; pưng đồng chí cuồng Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; xum đồng chí cón nị lỏ phủ uồn pa tỉnh cài tựng dan xi; uồn pa pưng sở, ban ngành khòng tỉnh, chu huyện, thành phố pọm cắp lướm lài cán bộ, chiến sĩ chủm mú vũ trang, dần mương chu chựa côn tỉnh Sơn La.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội dàm hỏng pải chương cáo ảng chương khòng cà phê.

Cón chơ khày pàng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cọ khảu dàm pưng hỏng pải chương nẳng Hội chợ pải khài chương “Cà phê Sơn La - Hộ hôm cắp mả pe”. Hôm mi 100 hỏng pải chương vạu ma lang đì mả pe dệt dượn, tánh là bản mương khòng tỉnh; chương khòng cà phê cuồng cắp nọ tỉnh; chương khòng chuông hong qua ỉn; chương hay khòng na tiêng àn tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh, thành phố; chương đảy tánh tăm dệt chăn té cà phê...

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cánh mú đại biểu chôm hặp khày pàng.

Sơn La mi khù ngai đì ma tang phổng nặm đìn chọp xồm vạy mả pe cà phê chè Arabica. Té lả pưng pì 1980, tỉnh Sơn La cọ chiên páo Chương trình mả pe cò cà phê chè - Arabica. Họt khạy, cá tỉnh mi cài 20.000 ha, to 41,2% tà đìn cà phê Arabica cuồng cá mương cánh pưng tỉnh sảư chằm cánh lỏ tỉnh mi tà đìn púk cà phê Arabica nháư xưa cuồng cá mương. Cà phê đảy púk tọp hôm phân lài nẳng huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu, Sốp Cộp cánh Thành phố Sơn La. Khạy mi chi áo họt 18.000 ha đảy cấp chỉa chứng nhặn mả pe mẳn đì, cà phê đíp cựt đảy cài 204.000 tấn, Ca khài mák danh tính cựt đảy 2.045 tỷ mằn. Mi 2 phổng cà phê đảy UBND tỉnh công nhặn lỏ phổng dệt dượn hay na sủ công nghệ sùng, bón nưng đảy cấp chứng nhặn uồn chị phổng púk Cà phê Sơn La. Tỉnh Sơn La cọ niếu chưa, tạ khù ngai đì hảư pưng doanh nghiệp dòm ngơn cốc tẳng tánh cánh àu khảu sủ pưng hươn máy dệt chương khòng té cà phê toi công nghệ máư cựt tóp đảy lang áo dệt dượn, cạ khài pày mương nọ. Chương dệt té Cà phê Sơn La cọ đảy khài pày 20 mương khòng EU, Bắc Mỹ, Trung Đông cánh pưng mương ASEAN cắp ca sùng tẹt tiêng, hôm phân nho sùng hịp thù hảư côn púk cà phê, tạ vịa dệt hảư lài côn.

Phát biểu chôm mâng khày pàng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông vạu nhặn: (Pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khọe pì 2023 tó luông pùn “Arabica Sơn La - Luông hòm hường khòng phổng đìn pu Tây Bắc” lỏ vịa dệt mi ý nghĩa quan trọng, lỏ dan vạy Tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh Tây Bắc cáo ảng chương khòng cà phê Arabica; xừng nhọng côn púk bồng, cạ khài cà phê; hôm phân mả pe phổng púk cà phê Arabica lang đì sùng, mẳn đì, nhặn danh luông hanh cà phê Arabica Sơn La nẳng chợ lạt cuồng mương cắp mương nọ; chấp năm luông pùn cặt kiên cắp pưng tỉnh trung du cánh đìn pu Bắc Bộ cuồng dệt dượ, cạ khài cà phê; àu tỉnh Sơn La cựt pền bón càng òng chế biến chương hày na khòng phổng Trung du cánh đìn Bắc Bộ toi luông pùn Nghị quyết số 11-NQ/TW mự 10/02/2022 khòng Bộ Chính trị; chấp năm lang đì Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII ma vịa dệt dượn hay na, phổng bản na cánh piến máư, mả pe, nho sùng lang đì vịa dệt dượn tập thể. Lài vịa dệt cuồng pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khọe, tỉnh Sơn La mòng cong chi cáo ảng, páo nang quam khặc khọ ma Cà phê Arabica Sơn La họt pưng doanh nghiệp, côn sủ dống cuồng mương cắp mương nọ; niếu chưa pưng doanh nghiệp dòm ngơn cốc sáư vịa dệt ók lài tàng chương khòng té cà phê, vạy nho sùng lang đì chương khòng, hôm phân tủm pua dệt dượn, khài chương pày mương nọ khòng tỉnh vạu chung cánh chương khòng Cà phê Arabica vạu riêng; pếnh khày luông hanh phổng nặm đìn, pảy chự phổng kìn bón dú cánh mả pe mẳn đì cuồng tỉnh... Tó luông pùn “Arabica Sơn La - Luông hòm hường khòng phổng đìn pu Tây Bắc” cọ chi pếnh pìu quảng tua.

Tiện tô nẳng cưn khày pàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cắp mả pe bản na Lê Minh Hoan vạu nhặn: Toi biên mài bườn 8/2023, tà đìn cà phê cuồng mương lỏ 709.041 ha, cuồng nặn cà phê Arabica 48.172 ha nhăng to đàư lỏ cà phê Robusta. Tà đìn cà phê chè (Arabica) khòng Sơn La lỏ 20.137ha, to  41,2% vẹt sáư cá mương. Xương nặn, Sơn La lỏ tỉnh mi tà đìn púk cà phê chè Arabica nháư xưa cuồng mương khay nị. Cuồng dan pày nả, Bộ Nông nghiệp cắp mả pe bản na chi sứp tàm hôm hanh, uồn chị tỉnh Sơn La tom nga, toi chựa cà phê; sủ 100%  chựa cà phê mi năng suất, lang đì sùng; chấp năm púk xáp xen cò công nghiệp, cò kìn mák hầng pì. Tủm pua dòm ngơn cốc dệt ók lài tàng chương té  vạy nho sùng lang đì cà phê khài pày mương nọ cắp khài cuồng mương.

Chương trình khắp xe

Nẳng Lễ khày pàng Đoàn công tác khòng Quốc hội cọ niếu chưa pưng côn hùa chàư đì cóp hôm, choi tẳng tánh 100 làng hươn hảư chua hươn cặt pọ dạ cha ma tang hươn dú nẳng tỉnh Sơn La.

Lễ khày pàng cọ khày ók Chương trình khắp xe muôn hòm hôm mi luông chôm hặp khòng chi áo họt 700 diễn viên hươn khắp xe nhạc tỉnh Sơn La, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La diễn viên quần chúng thành phố Sơn La khắp xe.

Vong xe cạt xàn

Tó luông pùn “Arabica Sơn La - Luông hòm hường khòng phổng đìn pu Tây Bắc”, Chương trình khắp xe đảy tánh pùn muồn hòm, mi lài bai khắp, bai xe, nhạc, cạt kiên khắp xe cắp vịa cộn lau mả pe dệt dượn nẳng sân khấu, xừng nhọng ngươn lang tánh ók cắp mả pe chư xiềng tiếng khao cà phê Arabica Sơn La; ngươn lang văn hóa chu chựa côn tỉnh Sơn La cánh xừng nhọng luông khặn chăn bản mương hươn quê tỉnh Sơn La vạu riêng, phổng Tây Bắc vạu chung.

 Bén pháo bók nẳng Lễ khày pàng. 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư