Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam tặc chao phủ uồn pa tỉnh Sơn La

Mự 8/5, Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam Sandeep Arya cọ ma tặc chao phủ uồn pa tỉnh Sơn La. 

Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam tặc chao phủ uồn pa tỉnh Sơn La. 

Tiếp Đại sứ cánh mú công tác, tỉnh Sơn La mi đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; phủ uồn pa san sở, ngành khòng tỉnh.

Nẳng chu pọ nả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cọ muôn mâng chôm tỏn ngài Đại sứ pọm cắp mú công tác ma dàm, dệt vịa nẳng Sơn La. Tang xòng, páo nang quam ma san lang đì ma nả vịa chính trị, vịa dệt dượn tánh là bản mương, quốc phòng, tiêng àn khòng tỉnh cánh pưng nả vịa Đoàn pồng chàư.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh páo quam ma lang đì pộn dỏn khòng tỉnh sú ngài Đại sứ. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mòng cong cuồng dan pày nả nhẳn đảy luông pồng chàư, ngắm pùn luông dòm ngơn cốc té phái Ấn Độ. Cuồng dan chấp năm, tỉnh Sơn La chào hẹn chi choi dừa, tạk khù ngai đì vạy pưng chảu dòm ngơn cốc khòng Ấn Độ ma dòm ngơn cốc mả pe dệt dượn, cạ khài, choi cáo ảng qua ỉn, xáo hà bón khài chương hay xuân khòng tỉnh nẳng chợ lạt mương Ấn Độ; choi dừa tỉnh cuồng vịa tủm pua, khày quảng luông cạt kiên cắp pưng chảu dòm ngơn cốc, tổ chức nọk Chính phủ...

Tỉnh Sơn La nhôm xỏng chương hảư Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam.

Tàng nả mú công tác, ngài Sandeep Arya, Đại sứ đặc mệnh toạn quyên mương Cộng hoà Ấn Độ nẳng Việt Nam dọn ờn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cánh phủ uồn pa pưng sở, ngành khòng tỉnh tỏn tiếp nắt sường cánh mòng cong đảy chôm hặp, xáo hụ, hặt cặt luông cạt kiên, lỏ xểm khùa nối diên dòm ngơn cốc nẳng tỉnh Sơn La; lưn sưa lỏ vịa dệt dượn hay na, khài chương hay xuần pày mương nọk, xọk xáo bó khòng, tẳng tánh hươn máy điện nặm…

Ngài Đại sứ cọ muôn chàư cáo mơi tỉnh Sơn La tánh ók pưng mú công tác pày dàm, ép năm kinh nghiệm nẳng Ấn Độ; chạu chấp năm pưng dự án chuông hong bók xòn, văn hóa. Ấn Độ chi choi tỉnh chấp năm pưng dự án ma tẳng tánh trương ép, hươn dà, pưng khóa ép, học bổng; ỉn muôn khắp se, qua ỉn; cáo ảng, mả pe môn Yoga… hôm phân tủm pua luông cạt kiên khòng Việt Nam - Ấn Độ nhương mự nhương cựt đảy lang đì.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư