Vận động viền Sơn La cựt đảy 2 Huy chương tong nẳng Giải Cầu lông côn tuổi sùng Châu Á khày quảng pì 2023

Nẳng Giải Cầu lông côn tuổi sùng Châu Á khày quảng pì 2023 khày ók té mự 12 họt mự 17/12 nẳng Đà Nẵng, vận động viền tỉnh Sơn La cọ cựt đảy 2 giải Huy chương tong.

Vận động viền Đặng Hoàng Anh cánh Nguyễn Hoàng Lân (sửa khèo) nhẳn Huy chương tong té Ban Tổ chức.

Giải Cầu lông côn tuổi sùng Châu Á khày quảng pì 2023 đảy Hiệp hội Cầu lông Châu Á, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam cạt kiên cắp Sở Vằn hoá cánh Thể thao thanh phố Đà Nẵng khày ók. Chôm hặp giải, Đoàn thể thao Sơn La mi 6 vận động viền. Pưng vận động viền cọ chôm hặp khánh thì, nhẳn pào kỉ luật, xư mình men toi tắt pùn Ban Tập tư pùn ók, chấp năm tắt pùn khòng mồn khánh thì. Lang đì, vận động viền Đặng Hoàng Anh cánh Nguyễn Hoàng Lân cọ cựt đảy Huy chương tong nẳng ngon thì đồi nhinh trai té 41 họt 45 pì; 2 vận động viền Nguyễn Hùng Thiện cánh Đặng Xuân Thanh cựt đảy Huy chương tong ngon thì đồi nhinh trai té 51 họt 55 pì.

Chu thì mi luông chôm hặp khòng cài 200 vận động viền nhinh trai ma té mương Bhutan, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, India, Korea, Malaysia, Mongolia, Singapore, Srilanka, Thailand, UAE cánh Việt Nam. Pưng vận động viền khánh thì toi pưng ngon: Trai nưng, nhinh nưng, đồi 2 trai, đồi 2 nhinh, đồi nhinh trai; khánh thì toi pưng nhóm té 40 họt cài 65 pì. Đốp muộn giải, Đoàn vận động viền Việt Nam cựt đảy 8 Huy chương căm, 2 Huy chương ngơn, 16 Huy chương tong, xếp tàng 2 tênh mết pưng đoàn chôm hặp, lằng Ấn Độ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư