Tuận văn hóa, thể thao cánh qua ỉn Quỳnh Nhai 2024: Pưng côn túc pà thì khánh nẳng nòng lừng nặm hươn máy điện nặm

Cuồng pưng vịa dệt đảy khày ók cuồng Tuận văn hóa, thể thao cánh qua ỉn Quỳnh Nhai 2024, cuồng 2 mự té mự 16  họt mự 17/2, nẳng nòng lừng nặm te hươn máy điện nặm Sơn La cọ khày ók Hội thi túc pà Nặm te khày quảng pì  2024.

Nẳng phổng câu Pá Uôn - bón khày ók thì túc pà.

Nẳng nòng lừng nặm te ngon cuồng phổng huyện Quỳnh Nhai quảng cài 10.000 ha, cắp lài đòn đìn đán nẳng nòng lừng nặm. Liệp toi me nặm te, cọ mi lài đòn đìn đán, mi lài bón vạy pưng côn mặc muôn cắp túc pà mi xương chi túc đảy pà nẳng nòng lừng nặm te.

Pưng côn túc pà nẳng tìn cau Pá Uôn.

Hội thi túc pà cọ niếu chưa đảy chi áo họt 100 côn mặc túc pà nẳng huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã cánh huyện Than Uyên khòng tỉnh Lai Châu. Chu thi đảy khày ók té 3 chơ tênh căm mự 16/2, họt 8 chơ tứn chạu mự 17/2. Nẳng pưng bón túc pà nẳng chằm câu Pá Uôn, mỏi côn chi đảy xủ họt 3 can bết, báu tắt pùn ma tàng can bết đaừ, chương vạy ói pà, túc bết tàm toi tựng côn túc. 

Luông muôn hòm khòng pưng côn chôm thi chơ mi côn túc đảy tồ pà nháư

Pì nị, luông pùn thi cọ mi lài piến máư, vang xìa pưng luông pùn báu cận hà, choi pưng côn chôm thi hák lựa đảy pưng tàng can bết chọp xồm cắp lang áo khòng chảu cánh pếnh khày đảy pưng kinh nghiệm khòng chảu vạy cựt đảy lài lang đì xưa.

Pưng côn thi túc pà nẳng nòng lừng nặm te

Lằng 19 chơ đông hô thi túc pà nẳng nòng lừng nặm te, pưng côn chang túc pà cọ chứng chảnh đảy luông nan chàư khòng chảu cánh pưng kinh nghiệm, mi lài côn cọ túc đảy tồ pà nháư. Lang đì chu thi, ai Mè Văn Nam, huyện Quỳnh Nhai cựt đảy giải Nhất chơ túc đảy tồ pà nháư xưa cuồng chu thi nắc 6kg. Ban tổ chức cọ nhôm xỏng giải xòng nưng cánh giải 3 nưng hảư pưng côn chôm hặp chu thi.

Ban Tổ chức nhôm xỏng giải Nhất hảư côn túc đảy tồ pà nháư xưa

Hội thi lỏ dan vạy pưng côn mặc túc pà đảy pọ nả, ép năm pưng kinh nghiệm túc pà, hôm phân cáo ảng mả pe qua ỉn nẳng nòng lừng nặm Quỳnh Nhai họt khék qua ỉn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư