Lễ púc chuân pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô quý panh” cánh “Mự len Olympic pưa pặc hanh tênh lài dần mương”

Mự 23/3, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cọ khày Lễ púc chuân pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô quý panh” cánh “Mự len Olympic pưa pặc hanh tênh lài dần mương” pì 2024. Tó luông choi dừa khòng Ngân hàng SHB - Chi nhánh Sơn La.

Chôm hặp lễ púc chuân mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phủ uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh; pọm cắp luông chôm hặp khòng cài 1.000 cán bộ công chức, viên chức, chủm mú vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, côn tuổi sùng tàng nả hảư chu thản lấn dần mương khòng pưng cơ quan, đơn vị, trường ép, công ty, doanh nghiệp cánh pưng xã, phường nẳng Thành phố.

Pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô quý panh” cánh “Mự len Olympic pưa pặc hanh tênh lài dần mương” pì 2024 lỏ nưng cuồng pưng vịa dệt khặc khọ chôm mâng bốn sường 78 pì mự ngươn lang Ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam ( 27/3/1946 - 27/3/2024).

Lướm lài chủm mú chôm hặp "Mự len Olympic - Pưa pặc hanh tênh lài dần mương " pì 2024.

Mự len Olympic - Pưa pặc hanh tênh lài dần mương " đảy khày ók vạy niếu chưa dần mương chôm hặp há phong tập tư thể dục, thể thao nho sùng pặc hanh, tánh tăm đơi kìn dú văn hóa muôn mâng, hôm phân tủm pua luông cạt xàn chua chựa côn. 

Chủm mú vũ trang chôm hặp “Mự len Olympic - Pưa pặc hanh tênh lài dần mương "  pì 2024.

Phát biểu nẳng lễ púc chuân pàng niếu chưa Tênh lài dần mương tập tư pặc hanh toi ven sanh Pú Hô quý panh” cánh “Mự len Olympic pưa pặc hanh tênh lài dần mương” pì 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khék hịa chu cán bộ, công chức, viên chức, chủm mú vũ trang, côn dệt vịa, học sinh, đoàn viên thanh niên cánh dần mương cuồng tỉnh lơng tập tư pưng môn thể thao chọp xồm cắp pùn tuổi, chóng hanh tập tư pặc hanh, ép hiên, dệt vịa, hôm phân chấp năm lang đì nả vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng tỉnh.

Mú VĐV chôm hặp "Mự len Olympic – Pưa pặc hanh tênh lài dần mương" pì 2024.

Lằng lễ púc chuân, pưng đại biểu cánh cài 1.000 vận động viên tàng nả hảư cán bộ, công chức, viên chức, chủm mú chiến sĩ, chủm mú vũ trang, công nhân, say xòn, học sinh cánh dần mương nẳng Thành phố cọ pọm cằn len ỏm Quảng trường Tây Bắc.

Pưng VĐV chôm hặp "Mự len Olympic – Pưa pặc hanh tênh lài dần mương" pì 2024.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư