Cài 2.000 VĐV chôm hặp Giải len văn nẳng dan tang dao - Running for Youth

Mự 11/5, Hội sinh viên Trường đại học Tây Bắc cọ khày ók Giải len văn nẳng dan tang dao - Running for Youth, pì ép 2023-2024. Chôm hặp mi cài 2.000 vận động viên, lỏ cán bộ, say xòn, sinh viên, học sinh Lào khòng trương ép.

Pưng vận động viên khánh thì nẳng 2 ngon: trai 5.000 thứak cánh nhinh 2.500 thứak. Toi nhẳn danh khòng Ban tổ chức, giải len văn pì nị cọ mi lài vận động viên chôm hặp. 

Ị lỏ vịa dệt chôm hặp pàng niếu chưa “Tênh lài dân mương tập tư thể thao toi ven xanh khòng Pú Hô quý panh”, “Mỏi sinh viên tập tư môn thể thao nưng” cánh “10.000 bát tìn nhang mỏi mự pưa pặc hanh” đảy Trung ương Đoàn niếu chưa.

Pưng VĐV nhinh chôm hặp giải len văn dan tang dao lỏ 2.500 thứak.
Pưng VĐV trai chôm hặp giải len văn dan tang dao 5.000 thứak.

Đốp muộn giải, Ban tổ chức cọ nhôm xỏng 2 giải nhất, 4 giải xòng, 4 giải xàm cánh 6 giải nhọng nho haử pưng vận động viên cựt đảy giải.

Ban tổ chức nhôm xỏng giải haử pưng VĐV trai cựt đảy giải.
Ban tổ chức nhôm xỏng giải haử pưng VĐV nhinh cựt đảy giải. 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư