Bắc Yên chóng hanh dón cặt cung nẳng pưng xã phổng sùng

Pưng pì cài ma, huyện Bắc Yên cọ tánh ók lài luông vạy mả pe dệt dượn tánh là bản mương nẳng pưng xã phổng sùng, hôm phân lưn tứm hịp thù, nho sùng đơi kìn dú hảư pưng chua hươn cặt, hươn áo cặt, chua hươn po me chựa nọi côn.

Nó hang khòng xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, đảy cồng nhẳn lỏ tàng chương OCOP.

 

Háng Đồng lỏ xã phổng sùng xút ti dạk cha khòng huyện Bắc Yên, chi áo họt 100% lỏ po me chựa côn Mông. Lung Hờ A Mang, Chủ tịch UBND xã Háng Đồng, hảư hụ: Nhu sùng hịp thù hảư dần mương, xã cọ tủm pua chiên páo, niếu chưa dần mương chóng hanh dệt dượn, nhại piến cò púk bồng, àu pưng tàng cò púk bồng, tồ tảnh liệng lang đì ma púk bồng cánh tảnh liệng vạy nho sùng ca con dệt dượn, sương púk san tàng cò dà cánh mák thảo quả cỏng hôm mạy; chự mẳn, sủ khoa học kỹ thuật cuồng vịa púk chè; púk cò mák công, cò mák lê... Tang xòng, tủm pua mả pe pưng tàng dịch vụ nẳng bón qua ỉn “Xà lằng khủng long”, tạk vịa dệt, tứm ten hịp thù hảư dần mương.

Bản Háng Đồng mi 216 chua hươn, cài 1.300 hùa côn. Po me cọ hụ àu pưng tàng cò púk bồng, tồ tảnh liệng lang đì ma púk bồng cánh tảnh liệng vạy nho sùng hịp thù. Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa A Pềnh, hảư hụ: Cón nị, dần mương cuồng bản chắng hụ púk năm khảu hay cánh khảu li, hịp thù tắm. Hák va khay nị, po me cọ púk 66 ha cò mák công; 105 ha cò mák thảo quả cỏng hôm mạy; cài 19 ha cây chè; 173 ha khảu na, khảu hay cánh đàng púk cài 5 ha nhả trạng vạy chuông hong tảnh liệng 1.144 tồ tắt sính, pùa ma hịp thù, đơi kìn dú dần mương tựng dan đảy tẹt tiêng.

Lỏ chua hươn mi tà đìn púk che lài sưa nẳng bản Háng Đồng, lung Mùa A Lồng, bản Háng Đồng, hảư hụ: Hươn khỏi mi chi áo họt 2 ha cò che, cón nị pưa hê hụ kỹ thuật khỏi đù, vạy cò che hák mả pe. Pưa sương nặn, lang đì tăm, báu mi lài côn sự, hịp thù tắm. Khay nị, đảy uồn chị luông khỏi đù cò che men kỹ thuật, sương nặn che đảy lang đì sưa cón nị, mi lài côn cạ ma sự, xị xìa ngơn cốc mỏi pì cọ đảy mả cài 150 triệu mằn. Chua hươn cọ mi khòng kìn khòng vạy, lưn sưa lỏ lụk làn đảy ép hiên họt bón họt ti.

Nhăng nẳng xã phổng sùng Làng Chếu, số chua hươn cặt, hươn áo cặt nhăng cài 86%. Xã uồn pa pưng bản tủm pua chiên páo, niếu chưa dần mương chóng hanh nhại piến cò púk bồng, tồ tảnh liệng vạy dệt pền tàng chương hang vạy khài, nhại pưng tà đìn púk bồng lang đì tắm ma tí thàng dệt na căn hon vạy púk đằm khảu, púk pưng tàng cò kìn mák cánh pưng cò ứn chọp xồm. Lưn sưa, xã cọ cạt kiên cắp Phòng Nông nghiệp cánh mả pe bản na, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật dệt dượn hay na khòng huyện họn khâng khày pưng lớp tập tư hảư dần mương; uồn pa pưng khối đoàn thể ók nả củ ngơn cốc nẳng ngân hàng ma hảư hội viên củ.

Nặp té pì 2020 họt khạy, xã cọ khày 30 lớp tập tư, hảư dáo 1.500 côn ma kỹ thuật khỏi đù cò púk bồng, tồ tảnh liệng; choi 542 chua hươn cặt cánh hươn áo cặt đảy củ cài 23 tỷ mằn ngơn cốc nẳng Ngân hàng chính sách bản mương khòng huyện. Cài nặn, dần mương cuồng xã cọ mi khù ngai đì vạy mả pe dệt dượn.

Vịa dệt dượn mả pe, xã chóng hanh niếu chưa po me chôm hặp tẳng tánh bản na máư. Khay nị, xã Làng Chếu mi 4 xểm tang diên bản, tang cuồng bản mi luông hi dáo 8 cày số đảy thók bê tông; 21 công trình mường phài đảy dòm ngơn cốc xảng pành, nho cấp vạy chuông hong dệt dượn hay na. Số chua hươn cặt dón 4% mỏi pì; cá 5 bản mi hươn văn hóa; cài 97% số chua hươn đảy sủ điện hươn mương, cài 96% số chua hươn đảy bấng le truyền hình; xã cựt đảy 9 cuồng số 19 luông pùn tẳng tánh bản na máư.

Pưa đảy dòm ngơn cốc té pưng chương trình, dự án cánh lài tàng ngơn cốc ứn, họt khạy, chu xã phổng sùng khòng huyện Bắc Yên mi tang xè ô tô khảu họt càng òng xã pày ma đảy quây pì 4 mua; cài 95% chua hươn cặt, hươn áo cặt đảy sủ nặm pẹk sàư; 63,55% chua hươn cặt, hươn áo cặt dệt đảy hươn qua nọk men luông pùn; chu chua hươn cặt, hươn áo cặt, chua hươn hính khảm khói cặt cung mi lang áo đảy củ ngơn cốc tà mả tắm té Ngân hàng chính sách bản mương khòng huyện vạy mả pe dệt dượn, cạ khài, hôm phân dón số chua hươn cặt nẳng cuồng huyện nhăng 33,17%...

Lung Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, hảư hụ: Sứp tàm tánh ók pưng luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương, dón số chua hươn cặt nẳng pưng xã phổng sùng văn cánh mẳn nà, huyện chi pâng sáư pưng tàng ngơn cốc khòng Trung ương, địa phương nhọng nho mả pe dệt dượn nẳng pưng xã phổng sùng. Púc chuân pưng há phong cóp hôm sáư “Quỹ pưa côn cặt” cánh niếu chưa ngơn cốc khòng chu tổ chức kinh tế, khòng chu thản lấn dần mương, choi dần mương nẳng pưng xã phổng sùng hựt khửn, dón xìa luông đút lưn khòng pưng phổng nẳng cuồng huyện./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư