Tỉnh Sơn La chấp năm lẹo vịa púk bồng mua đông xuân

Cuồng bườn 5, tỉnh Sơn La xỏn hôm chấp năm lẹo vịa púk bồng, đằm na cánh púk pưng tàng phắc hòm mua đông xuân.

Po hay me na xã Đông Sang, huyện Mộc Châu tắt củ phắc.

Pưng địa phương cọ họn khâng cạt kiên cắp ngành nông nghiệp choi dần mương lăm le luông đét họn mi xương mi ók vạy dần mương họn khâng cặm phong, dón đảy siệt hại; khặn khang chựa phăn, khún dà cánh pưng tàng chương chuông hong dệt dượn hay na nhẳn pào chấp năm púk bồng men mua nham. Họt khạy, tà đìn púk khảu mua đông xuân cá tỉnh danh tính cài 13.000 p ha; tà đìn púk khảu li danh tính cài 2.555 ha; ỏi 10.033 ha; măn ngô 35 ha; mák thúa tường 58 ha; thúa lók 354 ha; phắc hòm lài tàng 6.027 ha. Tắt củ cuồng bườn 5/2024: ỏi cựt đảy 23.610 tấn, lưn 38,89%; khảu li 385 tấn, lưn 1,32%; phắc hòm 4.902 tấn. 5 bườn hùa pì, cọ tắt củ 562.380 tấn ỏi; 2.804 tấn khảu li cánh 75.903 tấn phắc hòm lài tàng.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư