Thanh phố púk lau cài 210 ha cà phê

ảng xồm, khỏi đù tà đìn púk cà phê; niếu chưa po hay me na đằng ký chôm hặp pưng dự án púk máư, púk lau, tom nga cà phê. Khay nị pưng xã cọ chấp năm púk lau cài 210 ha cà phê.

Hội Nông dân xã Chiềng Cọ, Thành phố uồn chị po hay me na kỹ thuật tắt xan bàư cà phê.

Tó luông pùn tẳng tánh phổng púk bồng cà phê kìn chẹp, ài hòm lang đì xùng, té hùa pì ma họt khạy, Thành phố cọ khày ók 18 lớp tập tư, uồn chị kỹ thuật xTrung tâm Dịch vụ dệt dượn hay na Thành phố đàng cạt kiên cắp Trung tâm Khuyến nông tỉnh, doành nghiệp cánh pưng tổ chức chiên páo pưng bón dệt sanh, dự án mả pe cà phê mẳn nà, púk cà phê hữu cơ nẳng cuồng phổng, hựt họt cạt kiên dệt dượn cà phê hữu cơ, mẳn nà.

 

Biên dịch: Thanh Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư