Pít củ che nhọt đíp tênh cá tỉnh lưn khửn

Khạy nị, Tỉnh Sơn La mi chi áo họt 5.860 ha che, phân lài đảy púk nẳng pưng huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn; cắp pưng chựa cò che lỏ Kim Tuyên, Ô long, che Shan, Vân Sơn,...

Po hay me na xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu pít củ che.

Té hùa pì họt khạy, che nhọt đíp pít củ cựt đảy 259 tấn, lưn 4,02% vẹt xáư khóp nham nị pì cài. Khạy nị, pưng chua hươn púk che nẳng cuồng tỉnh đang tủm pua khỏi đù, cặm phong bổng nhăn vạy cò che mả pe lang đì, nhẳn pào chuông hong hảư pưng công ty, hợp tác xã nẳng cuồng tỉnh thu xự, chế biến cánh khài nẳng cuồng mương cọ xương khài pày mương nọ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư