Mường Bú chóng hanh khài 5.000 tấn mák muông

Xã Mường Bú lỏ xã púk lài mák muông sưa nẳng huyện Mường La cắp 375 ha hảư pít mák, pít củ đảy 14 tấn mỏi ha.

Dần mương xã Mường Bú, huyện Mường La pít củ mák muông.

Vạy nho sùng lang đì mák muông, xã cọ chóng hanh cạt kiên cắp pưng cơ quan chuyên môn khòng huyện, uồn chị, choi dừa kỹ thuật khỏi đù, pít củ, hắp hó, hiềm miện mák muông nhẳn pào men tắt pùn kỹ thuật; tủm pua cáo ảng mák muông họt côn sủ giống, niếu chưa pưng doanh nghiệp thù sự, dệt pền lài tàng chương té mák muông, khài pày mương nọk. Khay nị, po hay me na cuồng xã đàng pít củ mák muông, khài đảy té 4 họt 6 păn mằn mỏi cần. Té hùa mua họt khạy, xã Mường Bú đã cọ khài đảy cài 1.000 tấn mák muông pày lài chợ lạt cuồng mương cánh khài pày mương nọk. Chóng hanh mua mák muông pì nị, xã Mường Bú chi khài đảy 5.000 tấn.

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư