Mai Sơn mi cài 6.080 ha cò púk bồng chuốp nuống pan pưa lạnh lau

Họt khạy, huyện Mai Sơn đàng khỏi đù cài 21.700 ha cò púk bồng. Pưa nuống pan họt nả vịa lạnh lau El Nino hầng mự, tênh cá huyện Mai Sơn mi cài 6.080 ha cò púk bồng lài tàng chuốp héo, baừ mạn, mák lọng xìa, nuống pan họt lang đì dệt dượn.

Số tà đìn púk bồng chuốp nuống pan hôm mi: cài 1.280 ha cò khảu, khảu li, phắc hòm mák nuối, 2.100 ha cò kìn mák, chi áo họt 2.700 ha cò mạy cò mák lài tàng ứn.

Po hay me na xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, sủ chuông bao nặm phảy dòm haử cò púk bồng.

Huyện Mai Sơn đàng văn phạo uồn pa Chi nhánh Công ty TNHH bóm riềng quản lý, àu nặm té công trình mường phài Sơn La nẳng Mai Sơn cạt kiên cắp pưng xã cánh pưng tổ mường phài cơ sở chiên páo luông pùn bao nặm, sòi hong nặm khòng công trình mường phài đàng mi. Kiểm trà bấng le pưng bón mi sương chi cướt sình ók lạnh lau, tánh ók luông pủn cặm phong lạnh lau, nhại piến cò púk bồng. Uồn pa dệt văn pưng nả vịa, dệt lẹo pưng công trình mường phài, cấp nặm sủ, lợp tăn àu khảu sủ, nhẳn pao po nặm vạy chuông hong đơi kìn dú cánh dệt dượn haử dần mương...

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư