HTX dệt dượn hay na Ngọc Hoàng: Khài pày mương nọ chi áo 1.300 tấn mák thanh long nhong đành

HTX dệt dượn hay na Ngọc Hoàng, xã Na Bó, huyện Mai Sơn mi 200 thành viền, nọ púk chi áo 86 ha thanh long nhong đành nẳng xã Na Bó, HTX nhăng cạt kiên cắp cài 100 chua hươn nẳng pưng huyện Thuận Châu, Sông Mã púk 100 ha thanh long.

HTX nông nghiệp Ngọc Hoàng khài thanh long pày mương nọ.

Té hùa pì họt khạy, HTX cọ khài cài 1.300 tấn mák thanh long nhong đành pày pưng mương Nga, Pháp, Cộng hoà Séc, Hàn Quốc, Ý… Cựt tóp lang áo khài pày mương nọ, HTX cọ chiên páo, niếu chưa po hay me na mả pe phổng púk thanh long mẳn nà toi luông dệt dượn hay na xủ công nghệ xùng, lăm le pưng ngon lăm đù, tắt xan nga, nhẳn pào pền mák pọm pâng, nắc té 350 gram mỏi nuối táo khửn. Khạy nị, mák thanh long mi ca té 20 păn họt 35 păn mằn mỏi cần.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư