Cạt kiên púk cò kìn mák pẹk sàư, tiêng àn họt xáo hà bón khài chương

Pếnh khày luông hanh nẳng cuồng phổng, pưng pì cài ma, HTX Hưng Thịnh, tiểu khu 3, xã Mường Bú, huyện Mường La cọ tọp hôm, cạt kiên pưng chua hươn po hay me na púk cò kìn mák toi luông pẹk sàư, tiêng àn họt xáo hà bón khài chương, hôm phân nho sùng hịp thù.

 HTX Hưng Thịnh pải cáo ảng mák nuối nẳng siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội.

HTX Hưng Thịnh mi 20 thành viên, púk cài 70 ha cò kìn mák lang đì sùng, hôm mi mák táo, mák muông Đài Loan, mák muông Úc, mák muông tím, mák nhạn, mák mị, mák cuổi, mák hồng xiêm cánh mák nà Thái. Lung Nguyễn Đình Hướng, Giám đốc HTX, hảư hụ: Cuồng dan dệt vịa, HTX đảy tạk khù ngai đì vạy củ ngơn cốc tà mả tắm, choi cấp chỉa chứng nhẳn VietGAP hảư mák táo, mák muông, mák nhạn. Họt dan pít mák, pằn pâng pày mỏi mự HTX khài ók chợ lạt dáo 2 tấn thóng mák nuối, phân lài khài pày pưng chợ nháư nẳng pưng tỉnh cánh pưng siêu thị nháư nẳng Hà Nội, sương BigC; GO!; Tops Market; Vinhoms, Vincom Mega Mall, Lotte Hà Nội, Co.op Mart... Luông thù pì 2023 khòng HTX cựt đảy cài 8 tỷ mằn, pằn pâng pày hịp thù khòng pưng thành viên cựt đảy 9 triệu mỏi côn bườn nưng.

Tó luông pùn mả pe mẳn nà, té vịa sự khài, chế biến chương hay xuần tiêng àn, HTX cọ uồn chị pưng thành viên chấp năm đì pưng tắt pùn dệt dượn té vịa lựa chựa, khỏi đù; sủ khún dà hữu cơ, khún lang. Bón dệt sanh púk bồng toi luông hữu cơ cọ choi nhại piến lang ngắm khòng po hay me na toi luông dệt ók pưng tàng chương lang đì sùng, khài đảy ca, nhẳn pào tiêng àn hảư côn púk bồng, côn sủ giống, tựng dan mả pe dệt dượn toi luông mẳn nà. Khay nị, cuồng 70 ha tà đìn púk bồng khòng HTX, mi 17 ha púk mák táo, mák nhạn, mák muông đảy cấp chỉa chứng nhẳn VietGAP.

Chóng hánh sủ công nghệ sùng chuông hong dệt dượn, HTX cọ chóng hanh dòm ngơn cốc tánh ók phổng púk bồng sủ công nghệ sùng, hôm mi: Hươn sa, chựa phăn, khún vi sinh, lăm le sổ biền mài vịa púk bồng, xáo hụ cốc cò, vịa pók pứa, dệt pền lài tàng chường kìn. Pưa sủ công nghệ sùng, HTX cọ dón đảy siệt hại pộ phồn đét piến thái, púk bồng đảy cá 4 mùa, dệt ók đảy pưng tàng chương lang đì, le chăn tà. Pì 2021, HTX cọ àu mák táo khửn sàn thương mại điện tử; pưng thành viên cọ biền tục nò nang quam chơ khài chương, choi côn sủ giống xáo hụ đảy nang quam ma chương khòng văn sưa.

Lung Lò Văn Tiến, thành viên HTX Hưng Thịnh cón nị púk chựa mák táo cáu, lang đì báu đảy sùng, sương nặn chua hươn lung cọ nhại ma púk chựa mák táo máư nuối nháư sưa. Lung Tiến hảư hụ: Lằng chơ hôm hặp HTX, đảy choi dừa kỹ thuật, khỏi cọ tom nga chựa mák táo máư hảư cá 5 ha xuần mák táo cón nị, chơ pít củ chựa mák táo máư nuối nháư, chăn sưa, pứak khèo, kìn phói, bàn, mỏi mua pít củ đảy 15 tấn mỏi ha, khài đảy 50 păn mằn mỏi cần, sùng sưa cộp to vẹt sáư chựa mák táo cáu.

Tó lang áo nhương mự nhương sùng khòng côn sủ giống ma vịa xáo hụ cốc cò bón dệt ók chương hay xuần cánh căm kìn, HTX Hưng Thịnh đang àu khảu sủ khảo bấng tem điện tử đắc ngon vạy xáo hụ nang quam ma cốc cò bón dệt ók chương khòng. Pả Trần Thị Dậu, thành viên khòng HTX, hảư hụ: Hươn khỏi khạy púk 5 ha mák táo chựa máư, đảy choi chắp tem xáo hụ nang quam ma cốc cò bón dệt ók chương khòng cọ tạk đảy luông tin chưa khòng chương khòng cắp côn sủ giống.

Bón dệt sanh cạt kiên dệt dượn hay na khòng HTX Hưng Thịnh cọ pếnh khày đảy lang đì, HTX đang danh tính khày quảng tứm 10 ha púk mák nuối; cuồng nặn mi 5 ha sủ công nghệ sùng cuồng hươn sa, hươn ven, hôm phân nho sùng lang đì chương hay xuần cánh nho sùng hịp thù hảư pưng thành viên.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư