Cáo ảng chương khòng OCOP Sơn La nẳng thành phố mi chư Pú

Hội Báo tênh cá mương pì 2024 - Mự hội nháư xưa khong côn tẻm báo cá mương đảy khày ók té mự 15-17/3 nẳng tang Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nọ pưng hỏng pải cáo ảng pưng bàư báo, bai tẻm khòng pưng cơ quan báo chí, Ban tổ chức nhăng tánh ók 64 hỏng pải khài cáo ảng chương khòng OCOP khòng 50 tỉnh, thành phố cuồng cá mương.

Hỏng pải cáo ảng cánh khài chương OCOP.
Hỏng khài chương OCOP khòng tỉnh Sơn La.

Tỉnh Sơn La khạy mi cài 200 tàng chương hày khòng na lang đì mi ca sùng mi sương mả pe pền tàng chương OCOP. Khay nị, cá tỉnh mi 151 chương khòng OCOP, cuồng nặn mi tàng chương nưng cựt đảy 5 lào; 55 tàng chương cựt đảy 4 lào cánh 95 tàng chương cựt đảy 3 lào. Chôm hặp pải cáo ảng chương khòng OCOP nẳng Hội báo tênh cá mương, tỉnh Sơn La mi lài chương khòng pổn dỏn khòng tỉnh xương: Chè, cà phê, lài tàng mák nuối xàng khồ, hết linh chi, hòm kíp đằm, nhứa dảng, cống xượng…

Mú đại biểu bấng le hỏng pải chương OCOP khòng tỉnh Sơn La.

Pày dàm pưng bón pải cáo ảng chương khòng, dần mương cánh khék cọ đảy bấng le kìn chim lài tàng chương pổn dỏn khòng lài phổng lô cuồng cá mương. Lài hỏng pải chương cọ đảy khặn khang thí may, pải chương chăn ngam tà. Côn khài lâng pák nua hùa muôn, mết chàư chuông hong côn sự chương, xương nặn, cọ niếu chưa đảy lài khék khảu bấng le vẹ xự chương.

Vạu ma pưng tàng chương OCOP khòng tỉnh Sơn La, ưởi Bùi Thị Ánh, Văn phòng uồn pa chương trình hươn mương tẳng tánh bản na máư khòng tỉnh, bít bánh: Sơn La lỏ phổng nặm đìn chọp xồm púk lài táng cò kìn mák, mi lài tàng chương pộn dỏn xương che, cà phê dỏn tiếng cuồng cá mương. Chôm hặp pải cáo ảng chương khòng tưa nị, xum khỏi cọ sút ty hung nả ma tà pưa đảy cáo ảng họt lài khék cuồng mương cắp mương nọ ma pưng tàng chương pộn dỏn khòng Sơn La.

Cáo ảng pưng tàng chương OCOP khòng tỉnh Sơn La.

Xồm chàư cắp pưng hỏng pải chương khòng OCOP pì nị, ưởi Lê Phương Lan, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, hảư hụ: Hụ chảnh đảy nang quam tưa cốc khọe Hội Báo tênh cá mương chi mi tứm hỏng pải khài chương OCOP xương nặn, mự dặng khỏi cọ pọm cắp tay hươn ma chôm hặp bấng le. Chua hươn khỏi xự đảy lài tàng chương phân lài lỏ nẳng miền Bắc, lưn xưa lỏ pưng tàng mák dảng hang khòng tỉnh Sơn La, kìn chẹp ài hòm lài.

Khù đáng muôn mâng xưa lỏ cuồng 2 mự pải cáo ảng cắp khài chương khòng OCOP, chương khòng khòng tỉnh Sơn La cọ khài đảy cài 90%, khù nị cọ chứng chảnh chương khòng OCOP Sơn La đảy khék thành phố mi chư Pú hụ họt lài. Vịa pải cáo ảng chương khòng OCOP nẳng Hội Báo tênh cá mương tưa nị cọ hôm phân tủm pua chư xiềng chương hay khòng na pưng địa phương, choi chương khòng OCOP Sơn La nhương mự nhương đảy lài côn hụ họt cánh tin chưa mặc xự.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư