Bỉa Ban tẳng tánh bản na máư

Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai mi 137chua hươn, 100% lỏ po me chựa côn Tay.

Dân mương bản Bỉa Ban, xã Chiêng Băng, huyện Quỳnh Nhai, mả pe liệng pà công.

Dân mương cuồng bản cọ lâng cạt xàn, pọm cằn tẳng tánh bản na máư cánh chóng hanh mả pe dệt dượn, tẹt tiêng đơi kìn dú. Họt khạy, bản nhăng chua hươn cặt nưng; chu xểm tang long bản, tang diên bản cọ đảy thók bê tông; bản mi 131/137 chua hươn đảy cồng nhẳn chư xiềng “Chua hươn văn hóa”; 100% chua hươn mi hươn dú mẳn kén; hịp thu pằn pâng pày cựt đảy 35 triệu mằn mỏi côn pì nưng; số côn chôm hặp BHYT cựt đảy cài  97%... Họt khạy, Bỉa Ban dệt lẹo 15/16 luông pùn, 43/44 chỉ tiêu cuồng tẳng tánh bản na máư.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư