Tuận văn hóa, thể thao cánh qua ỉn Quỳnh Nhai 2024: Lễ tảy hương nẳng phổng qua ỉn văn hóa cạt kiên cắp bón cống sơ huyện Quỳnh Nhai

Tứn chạu mự 17 căm bườn 2, huyện Quỳnh Nhai cọ khày Lễ tảy hương nẳng phổng qua ỉn văn hóa cạt kiên cắp bón cống sơ huyện. 

Phổng qua ỉn văn hóa cạt kiên cắp bón cống sơ huyện Quỳnh Nhai.
 Lễ tảy hương nẳng hươn sơ Linh Sơn - Thủy Từ.

Tảy hương nẳng hươn sơ Linh Sơn - Thủy Từ cánh hươn sơ Nàng Han, pưng đồng chí uồn pa huyện Quỳnh Nhai cọ vạu khửn hùa chàư dọn ờn chảu nặm chảu đìn; dọn ờn Nàng Han, nhinh tướng chựa côn Tay pòm dệt phủ trai vạy khắm quần tó sôn cắp phèn sớc cướp mương, àu đơi kìn dú chum yền ma hảư dần mương dân bản. Tang xòng, chứng chảnh luông quyết chaừ khòng Đảng bộ, chính quyền cánh dần mương chu chựa côn Quỳnh Nhai chi pọm cạt xàn, chang cựt áo táo pùn, khảm pộn dạk cha, chấp năm lang đì Nghị quyết Đại hội Đảng chu cấp cánh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, dan pì 2020-2025, tẳng tánh Quỳnh Nhai nhương mự nhương mả pe khèo nhong, văn cánh mẳn nà.

Pưng đại biểu tảy hương nẳng hươn sơ Linh Sơn - Thủy Từ.

 

Cống sơ nẳng hươn sơ Linh Sơn - Thủy Từ.

Phổng qua ỉn văn hóa cạt kiên cắp bón cống sơ huyện Quỳnh Nhai mi luông quảng 14 ha, dú nẳng him nòng điện nặm Sơn La, 3 bón đìn nặn hài nả sáư me nặm te. Toi luông ngắm pùn ngươn lang hư mi pưng công trình: Hươn sơ Linh Sơn – Thủy từ cánh hươn sơ Nàng Han đảy nhại chiên, tẳng tánh lau mưa bườn 10 pì 2011; dệt lẹo mưa bườn 5 pì 2012 pâng sáư nhại pưng tàng chương quý té pàng chạu té hươn sơ chảu nặm chảu đìn té pàng sy thứ 17, nẳng bản Mường Chiên, xã Mường Chiên. Hún ló Quan Thế Âm Bồ Tát dệt lẹo mưa bườn 11 pì 2020. Pọm cắp nặn, pưng công trình: Hươn Chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hạ, thạt bút cánh pưng ngon công trình ứn đảy tẳng tánh, cựt tóp đảy lang áo xáo hụ văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo khòng dần mương cuồng phổng cánh khék táng phường; pếnh khày pưng nen văn hóa chăn đì ".

Lễ tảy hương nẳng hươn sơ Nàng Han.
Pưng đại biểu tảy hương nẳng hươn sơ Nàng Han.
Dần mương tảy hương nẳng hươn sơ Nàng Han.
Dần mương cánh khék qua ỉn ma xò bùn mày hùa mua xuần.
Dần mương tắc àu nặm xò bùn mày nẳng giếng Ngọc, hươn sơ Nàng Han.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư