Tuận văn hóa qua ỉn Mộc Châu pì 2023: Ók nả phần mềm chuông hong qua ỉn đắc ngon huyện Mộc Châu

Mự 28/8, huyện Mộc Châu cọ khày Chương trình ók nả phần mềm chuông hong qua ỉn đắc ngon “Mộc Châu Tour”. Ị lỏ póng vịa khày nang hảư pưng vịa dệt cuồng tuận văn hóa qua ỉn Mộc Châu pì 2023.

Ók nả phần mềm chuông hong qua ỉn đắc ngon huyện Mộc Châu

Mộc Châu bón qua ỉn chăn ngam sưa nẳng tênh phén đìn mương lum, lỏ nưng cuồng pưng bón qua ỉn cốc kén khòng phổng Tây Bắc cánh cá mương. Mộc Châu đàng lỏ bón niếu chưa đảy lướm lài khék táng phường, luông pồng chàư khòng pưng dệt nả vịa chuông hong qua ỉn cánh lài chảu dòm ngơn cốc. Nho sùng lang đì chuông hong qua ỉn, hựt họt luông mả pe mẳn nà, huyện Mộc Châu lơng pồng chàư sủ công nghệ thông tin chuông hong mả pe qua ỉn.  

Phủ uồn pa huyện Mộc Châu cánh Công ty hôm ngơn cốc IGB chôm hặp lễ ók nả ứng dụng.

 Phần mềm chuông hong qua ỉn đắc ngon “Mộc Châu Tour” đảy Công ty hôm ngơn cốc IGB choi dừa huyện Mộc Châu mi ca dáo 4 tỷ mằn vạy hôm phân tủm pua pàng nhại chiên số, tạk khù ngai đì hảư pưng doanh nghiệp, nho sùng đơi kìn dú hảư dần mương nẳng cuồng phổng; púc chuân nả vịa qua ỉn khòng huyện mả pe. Phần mềm mi 5 dịch vụ hôm mi: Xáo qua ỉn toi bón, văn hóa cuồng phổng, pưng tàng chương chiên lang, căm kìn cánh dặng dom. Phần mềm đảy àu khảu chuông hong chi choi cơ quan hươn mương quản lý ngai đì sưa nả vịa cạ khài nẳng cuồng phổng; choi pưng doanh nghiệp, đơn vị, chua hươn cạ khài mi sương cáo ảng pưng tàng chương chuông hong qua ỉn họt khék táng phường cánh choi khék qua ỉn khảu ve dàm Mộc Châu ngai đì, tiêng àn sưa.

Phủ uồn pa huyện Mộc Châu nhôm xỏng bók hảư Công ty hôm ngơn cốc IGB.

Vịa àu phần mềm chuông hong qua ỉn đắc ngon “Mộc Châu Tour” khảu sủ lỏ nưng cuồng pưng bát piến máư khòng ngành qua ỉn huyện Mộc Châu; tạk ằn pâng vạy huyện Mộc Châu nhương mự nhương niếu chưa đảy lướm lài khék táng phường nẳng cuồng mương cánh mương nọk ma ma dàm cánh qua ỉn.

Pưng doanh nghiệp, cơ sở cạ khài dịch vụ ký chào hẹn sủ ứng dụng.
CTA: Ứng dụng qua ỉn đắc ngon “Mộc Châu Tour”.

 Xủ ứng dụng Mộc Châu Tour nẳng Appstore báu cọ Google Play:

- iOS: http://mocchautour.vn/download-app/ios

- Android: http://mocchautour.vn/download-app/android

Biên dịch: Cà Hoan
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư