Phọn nương Mự hội khánh thì bải hưa nẳng xã Tạ Bú

Cuồng 2 mự 19 cánh 20/1, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, cọ khày ók Mự hội khánh thì bải hưa cánh pưng luông chôm mâng mua xuân Cáp xì pì 2024.

Mự hội khánh thì bải hưa cánh pưng nả vịa chôm mâng bốn sường mự lễ nhaứ khòng huyện Mường La.

Lằng chơ khày ók pàng lễ, 9 đội thì cắp 63 VĐV cọ khánh thì bải hưa té bón huổi Bú bải ók pày họt nòng lừng nặm te, bản Tạ Búng, xã Tạ Bú. Mỏi chu thì hôm mi 3 đội, mỏi đội mi 7 vận động viên trai. Hưa bải lỏ tàng hưa đếch vạy túc pắt pà, pưng đội khánh thì bải hưa khảm cài dan nặm mi luông hy 400 thứa, lựa ók 3 đội bải hưa văn xưa àu khảu thì chung kết. 

Pọm cắp khánh thì bải hưa, cài 300 VĐV khòng 12 đội thì tàng nả haử 12 bản, trương ép nẳng cuồng xã cọ ma chôm hặp khánh thì pưng khong ỉn muôn ngươn lang: lạ bài, tó tếch cánh bóng chiên mư.

 Pưng đội khánh thì lạ bài.  

Cuồng mự hội, nhăng tánh ók pưng chương trình ỉn muôn khắp xe, pải chương, cáo ảng pưng tàng chương văn hóa, khòng xã Tạ Bú.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư