Pàng hội ngươn lang xã Mường Hung

Cuồng 2 mự  (23 cánh 24/2), xã Mường Hung, huyện Sông Mã, cọ khày pàng hội ngươn lang pì 2024. 

Bai xe nưng cuồng pàng hội. 

Nẳng pàng hội, Đảng bộ, chính quyền cánh dần mương chu chựa côn cuồng xã cọ pọm cộn lau ngươn lang hương sàư khòng bản mương, luông mả pe khòng hơn quê Mường Hung ành hung. Tảy hường, pồng cuông bók chằm chứ khuồn ngau mú ành hùng liệt sĩ nẳng bón bốn hà khuồn ngau cánh ngươn lang cò núa  Mường Hung, bốn hà khuồn ngau mú ải pi báu tía xằng lúk lượt lay mo cuồng pàng xôn chinh, tẳng tánh cánh pảy chè hươn mương.

Pàng hội nhăng khày ók lài nả vịa văn hóa xương: Khánh thì bải hưa, thi côn chằn dỏng xỉn xửa nựa nung chựa nọi côn pì 2024, bấng le pưng bón pải cáo ảng chương chiên lang cánh ỉn pưng khong ỉn chựa nọi côn xương tọt con, xe sạp, táy cau mạy...

Ngon thì côn chăn khòng xã Chiềng Cang. 
 Pưng thí sinh chôm hặp ngon thi chang pák bàn khàn muôn.
 Pưng đội khánh thì bải hưa tang nặm dan 1.000 thứa. 
Lướm lài dần mương ma chôm chiều hảư pưng đội khánh thì bải hưa.

Pàng hội đảy khày ók mự 15/1 âm lịch hạng pì, vạy pếnh khày ngươn lang “Đảy kìn nặm báu lưm xìa bó” cánh hôm phân chự mẳn cắp pếnh khày ngươn lang  văn hóa chu chựa côn, tủm pua mả pe há phong “Tênh lài dần mương tập tư lăm mo toi ven xanh khòng Pú’, cáo ảng luông chăn ngam khòng nặm đìn hươn quê, nen chăn văn hóa cánh phủ côn xã Mường Hung họt khék táng phường./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư