Mự hội Qua ỉn văn hoá huyện Phù Yên chi khày ók cuồng mự 25/11

Mự hội Qua ỉn văn hoá huỵện Phù Yên pì 2023 chi khày ók cuồng mự 25/11 nẳng thị trấn Phù Yền cánh xã Mương Thải. Ị lỏ mự hội đảy huyện Phù Yền khày ók vạy cáo ảng, niếu chưa khék qua ỉn ma dàm phổng nặm đìn Phù Yền. Pọm nặn, pếnh khày nen chăn vằn hoá ngươn lang khòng po me chu chựa côn nẳng địa phương.

Đội khắp xe xã Huy Tân tập tư khặn khang hảư Mự hội Qua ỉn văn hoá huỵện Phù Yên pì 2023.

Mự hội chi khày ók lài nả vịa xương: Chương trình khắp xe tó luông pùn “Phù Hoa khảu mốc ma chàư”; cưn dệt chương kìn huyện Phù Yền; Pàng xồ xảm “Qua ỉn Phù Yền – Tẳng tánh cánh mả pe”; Lễ tống páo quyết định cồng nhẳn bón qua ỉn huyện Phù Yền; tống páo chư xiềng “Khảu Phù Yền” cánh pưng khong ỉn chiên lang khòng chu chựa côn… Riềng ngon thì khánh bải hưa huyện Phù Yền tưa cốc khoẹ pì 2023 khày ók nẳng nòng Suối Chiếu, xã Mương Thải, tin chưa chi tạk đảy lài luông phọn nương, muôn mụa.

Mự hội Qua ỉn văn hoá đảy khày ók vạy tạk khù ngai đì hảư pưng doành nghiệp qua ỉn xọ xáo, ngắm pùn dòm ngơn cốc mả pe pưng tàng chương qua ỉn nẳng Phù Yền, tạk ók tàng chương qua ỉn dỏn tiếng, niếu chưa đảy lài khék táng phương táng mương ma dàm Phù Yền, hôm phân mả pe cạ khài, tạk vịa dệt, nho sùng hịp thù hảư dần mương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư