Yên Châu xỏn hôm mả pe cốc ngươn xính khòng số

Tủm pua mả pe cốc ngươn xính khòng số, viễn thông nẳng cuồng phổng, huyện Yên Châu cọ pồng chaừ tẳng tánh họt pưng xã đắc háng, táng ty, chiên páo mạng di động 4G họt tênh mết dần mương nẳng cuồng phổng.

 ĐVTN xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu chôm hặp pàng khánh thì nhại chiên số nẳng mạng internet. 

Họt khạy, 100%  pưng xã mi cốc ngươn xính khòng ma tang xài điển, 66% số bản, tiểu khu mi tang xài điển mẳn, 100% xã, thị trấn cọ mi mạng di động 4G, 90% số bản mi mạng di động 4G, dần mương đảy sủ mạng 4G cựt đảy 94%, 100% cán bộ, công chức cấp huyện, xã đảy sủ máy tính mi mạng Internet vạy chuông hong nả vịa.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư