Tủm pua vịa châng piêng nhinh trai cạt kiên cắp mả pe dệt dượn, qua ỉn

10/5, UBND tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Đại sứ quán Australia nẳng Việt Nam khày lễ púc chuân Dự án nhẳn pào châng piêng nhinh trai cài vịa nho sùng lang đì vịa dệt dượn hay na cánh mả pe qua ỉn nẳng Sơn La  (Dự án GREAT 2 Sơn La).

Lễ púc chuân Dự án GREAT 2 Sơn La.

Chôm hặp Lễ púc chuân mi đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; pả Cherie Anne Russell, Tham tán cạt kiên mả pe, Đại sứ quán Australia nẳng Việt Nam; uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh, UBND pưng huyện, thành phố; tàng nả pưng doanh nghiệp, đơn vị quản lý chấp năm Dự án Cowater International, pưng đơn vị pọm chấp năm dự án, pưng tổ chức tài chính, pưng trường đại học, cao đẳng nẳng cuồng tỉnh.

Mú đại biểu chôm hặp lễ púc chuân

Dự án GREAT, cắp luông pùn hựt họt nho sùng quyên, luông hanh mả pe dệt dượn tánh la bản mương cánh luông xồm chàư khòng ưởi nọng phủ nhinh cuồng bản khuống chu chựa côn tỉnh Sơn La cánh Lào Cai.

Nẳng tỉnh Sơn La, dan thứ 2 khòng Dự án chi đảy chiên páo chấp năm té pì 2022 họt mết pì 2027 nẳng chu huyện, thanh phố. Cắp số ngơn cốc cài 250 tỷ mằn; cuồng nặn ngơn cốc ODA báu khừn lau té chính phủ Australia cài 236 tỷ mằn, ngơn cốc đảy cùng cấp té ngân sách khòng tỉnh lỏ 14 tỷ 500 triệu mằn.

Tàng nả đơn vị quản lý chấp năm dự án phát biểu nẳng lễ púc chuân 

Cốc kén khòng dự án GREAT 2 Sơn La, hôm mi mả pe chợ lạt pưng ngành dệt dượn hay na; nho sùng luông hanh ngành qua ỉn; cài nặn, nho sùng quyên dệt dượn hảư cài 15 păn phủ nhinh, cuồng nặn 70% lỏ ưởi nọng phủ nhinh chựa nọi côn nẳng cuồng tỉnh.

Chôm hặp dự án, ưởi nọng phủ nhinh chi đảy nho sùng kỹ thuật dệt dượn, cạ khài; đảy xáo hụ pưng dịch vụ nang quam chợ lạt, khuyến nông, tàng chương lang đì xùng, phải ngơn cánh nho sùng vịa xáo hụ, xủ lang đì kỹ thuật số cánh công nghệ số cuồng dệt dượn, cạ khài…

Dự án GREAT 2 nhăng hôm phân choi dừa tỉnh Sơn La chấp năm pưng Chương trình luông pùn hươn mương ma mả pe dệt dượn tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn cánh phổng pu xùng, dón cặt cung mẳn nà, tẳng tánh bản na máư, cánh luông pùn nhẳn pào châng piêng nhinh trai khòng Việt Nam nẳng cuồng tỉnh.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu nẳng pàng púc chuân.

Phát biểu nẳng lễ púc chuân, đồng chí Tráng Thị Xuân biền mài cánh nhẳn danh xùng pưng lang đì cựt đảy cuồng dan cốc khoẹ khòng dự án GREAT; lưn sưa lỏ cuồng vịa mả pe cánh khày quảng pưng ngành mi luông hanh, niếu chưa pưng doành nghiệp dòm ngơn cốc cánh nho sùng luông hanh khòng ưởi nọng phủ nhinh, lưn sưa lỏ phủ nhinh chựa nọi côn cuồng mả pe dệt dượn cạ khài.

Tỉnh Sơn La chào hẹn cạt kiên, choi dừa dự án chấp năm pưng luông pùn tặt ók; hôm phân choi dừa tỉnh chấp năm pưng nả vịa, luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương toi luông khèo chăn, mẳn nà cánh quảng tua…

Đồng chí Tráng Thị Xuân cánh pả Cherie Russell giao chỉa lai xồm chaừ chấp năm Dự án GREAT 2 Sơn La.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư