Trương cao đẳng Sơn La pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao

Mự 1/12, Trương cao đẳng Sơn La cọ khày chu pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao (2/12/1975 - 2/12/2023). 

Trương cao đẳng Sơn La pọ nả chôm mơng 48 mự Quốc khánh mương Công hoa dần chủ dần mương Lao.

Mú đại biểu cánh học sinh cọ tần lau ngươn lang cạt xàn khòng 2 mương Việt Nam – Lao cuồng pàng xôn xấc chất mương cựt àu nen chum yền ma hảư bản mương; luông cạt xàn Việt Nam – Lao vạu chùng, Sơn La cánh pưng tỉnh bưởng Bắc mương Lao vạu riềng. Pưng pì cài ma, pâng xáư pưng chỉa lai cạt kiên đảy ký chào hẹn, tỉnh Sơn La cánh pưng tỉnh Bưởng Bắc mương Lao lơng chiên páo quảng tua họt cán bộ, chiến sỹ cánh dần mương cuồng tỉnh ma ngươn lang cạt xàn Việt Nam – Lao, Sơn La cánh pưng tỉnh bưởng Bắc mương Lao. Choi dừa cằn cuồng mả pe dệt dượn, tánh là bản mương, bók xòn, pảy chự cánh tẳng tánh tang đèn mương khòng 2 mương.

Té pì 2001 họt khạy, Trương cao đẳng Sơn la cọ bók quam mương Việt cánh chuyên ngành ứn hảư cài 3.300 học sinh khòng pưng tỉnh bưởng Bắc mương Lao. Cuồng dan bók xòn, trương ép cọ chiên páo lài chính sách choi dừa học sình xương: Pằn dài ngơn choi dừa ép hiên té ngân sách tỉnh men cánh lợp tăn; hảư học sình kìn dú báu àu ngơn, choi dừa ngơn điện, nặm; xự thẻ bảo hiểm y tế. Nọ nặn ók, trương ép nhăng tạk khù ngai đì vạy pưng nọng đảy chôm hặp pưng nả vịa ỉn muôn khắp xe, tập tư thể thao. Pì ép 2023 – 2024, trương danh tính chi nhẳn dáo 300 học sinh Lao vạy bók quam mương Việt cánh pưng chuyên ngành ứn.

 Trường cao đẳng Sơn La nhôm xỏng chương hảư pưng nọng học sinh Lào đang ép nẳng trương.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư