Thành phố Sơn La ók quân pì tiêng an xók tang 2024

Mự 29/1, nẳng Quảng trường Tây Bắc, Ban tiêng an xók tang thành phố Sơn La cọ khày Lễ ók quân Pì tiêng an xók tang 2024. 

Cán bộ, chiến sỹ chủm mú vũ trang, cán bộ xã, phường, đoàn viên, thanh niên cánh học sinh khòng Thành phố chôm hặp Lễ ók quân Pì tiêng an xók tang 2024

Pì tiêng an xók tang 2024 cắp luông pùn ‘‘Chấp năm khong mương tánh tăm  văn hóa pày tang tiêng an”. Thành phố cọ tánh ók luông pùn dón té 5% họt 10% cá 3 luông pùn ma tang số chu, số côn tài cánh số côn chếp bát, báu vạy mi ók chọ nạn xút ti hại hức vẹt xáư pì 2023. Pì 2024, Ban tiêng an xók tang chu cấp cọ tủm pua uồn pa, piến máư vịa chiên páo, bók xòn khong mương ma tang tiêng an xók tang cuồng dân mương. Tủm pua luông le, kiểm soát, phạt màư pưng chu phít thứk tiêng an xók tang, tiêng an nẳng phổng đô thị, khài chương lướm xáư him tang. Tủm pua kẻ khày pưng bón họn hưn, pưng bón mi xương chi mi ók chọ nạn xók tang, kẻ khày pưng nả vịa nuống pan họt xók pày tang ma nẳng tang bốc, nho xùng lang đì vịa nhẳn pào tiêng an hảư phủ côn, hảư xe pày ma.  Chấp năm vịa nhẳn pào tiêng an xók tang tang bốc, cặm phong vịa tao cưn dệt dượn cạ khài dệt lướm xáư him tang… Phạt màư pưng chu phít thứk, báu mi ók pưng bón họn hưn dệt nuống pan họt tiêng an nẳng cuồng phổng.

Pưng chủm mú ók quân pày long tang chiên páo ma Pì tiêng an xók tang  2024 nẳng Quảng trường Tây Bắc.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư