Quỳnh Nhai mi 31 trương cựt đảy luông pùn hươn mương

Nẳng cuồng cá phổng huyện Quỳnh Nhai mi 38 trương ép, hôm mi: 14 trương mầm non, 20 trương tiểu học cánh THCS, 4 trương THPT.

 Chơ khửn lớp khòng say sòn cánh học tro Trương tiểu học Kim Đồng, huyện Quỳnh Nhai.

Họt khạy, mi 31 đơn vị trương ép trương cựt đảy luông pùn hươn mương, huyện cọ cựt đảy luông pùn bók xòn tiểu học nẳng mức 3, chự mẳn cựt đảy luông pùn bók xòn, lan lay xìa nạn bót phang sừ xàn nẳng mức 2, mi 10 cuồng số 11 xã cựt đảy luông pùn THCS nẳng mức 2 cánh xã 1 cựt đảy luông pùn THCS nẳng mức 3. Pì ép 2023-2024, huyện xứp tàm piến maứ luông pùn bók xòn cánh tập tư, nho sùng lang đì vịa bók xòn cánh ép hiên, nhọng nho tứm ten cốc ngươn xính khòng, pưng   chương xủ vạy chuông hong vịa bók xòn cánh ép hiên, chấp năm pọm pâng, lợp tăn pưng chế độ chính sách đối cắp cán bộ quản lý, say xòn cánh học sinh, nhẳn pao pưng khù cận hà  vạy dệt lẹo đì nả vịa pì ép toi luông pùn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư