Quỳnh Nhai dom ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng phổng bản na

Pưng pì cài ma, huyện Quỳnh Nhai cọ tọp hôm nhọng nho lài tàng ngơn cốc vạy tẳng tánh cốc ngươn xính khòng nẳng cơ sở, chuông hong lang áo khòng dần mương, tựng dan dệt sặm lẹo pưng luông pùn bản na máư toi dan pùn ók.

 Dần mương xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, dệt tang bê tông phổng bản na.

Lỏ huyện mi tang pày ma khẳn háng pưa nòng điện nặm Sơn La, vịa dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn phổng bản na lơng đảy huyện tính tà chọp xồm, vạy hảư cựt đảy lang đì. Ông Điêu Chính Bước, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quỳnh Nhai hảư hụ: Năm toi luông uồn pa khòng UBND huyện, đơn vị cọ tủm pua cạt kiên cắp pưng phòng, ban chuyên môn, chính quyền pưng xã lơng kiểm tra vịa quản lý pằn phổng, tẳng tánh pưng công trình nẳng bản khuống. Chạư chuông, xỏm pành pằn phổng khặc khọ chấp năm pưng công trình ma sảng pành đô thị nẳng càng òng huyện, quản lý dòm ngơn cốc tẳng tánh nẳng pưng xã.

Pì 2023, huyện Quỳnh Nhai đảy giao dệt chảu dòm ngơn cốc tẳng tánh 135 công trình, dự án. Phân lài pưng dự án đảy tẳng tánh vạy chuông hong đơi kìn dú, vịa dệt dượn khòng dần mương, tạk ằn pâng vạy mả pe dệt dượn nẳng pưng phổng nhăng pọ dạk cha. Cuồng nặn, huyện đang chấp năm pưng dự án sảng pành, nho cấp cánh tẳng tánh máư dáo 50 công trình nặm sủ pẹk sàư, cài 20 công trình mường phài; tẳng tánh pưng công trình lớp ép, hươn bếp hảư học sinh kìn khảu; tẳng tánh tứm cốc ngươn hảư pưng trạm y tế xã…, sủ ngơn cốc té ngân sách hươn mương. Họt khạy, mi 29 dự án cọ đảy dệt lẹo cánh àu khảu chuông hong, 96 dự án đang tẳng tánh, 2 dự án đảy tinh phê duyệt quyết toán, ký hợp đồng 3 dự án cánh khặn khang dòm ngơn cốc 3 dự án.

Nọk nặn ók, huyện uồn pa chiên páo, niếu chưa luông hanh té dần mương, luông cóp hôm khòng cá bản mương vạy tẳng tánh pưng công trình chuông hong lài côn, cựt tóp đảy lang áo kìn dú, pày ma khòng dần mương. Té hùa pì họt khạy, huyện cọ niếu chưa dòm ngơn cốc vạy dệt 43 xểm tang bê tông mi luông hi cài 7 cày số nẳng xã Chiềng Bằng cánh Chiềng Khoang, cắp số ngơn dòm ók dệt cài 4 tỷ mằn; cuồng nặn, dần mương cóp hôm 3 tỷ 500 triệu mằn, nhăng to đàư lỏ hươn mương choi dừa. 

Ông Lường Văn Nguýn, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Bằng, hảư hụ: Té hùa pì họt khạy, xã cọ niếu chưa dần mương cóp hôm phải ngơn, cồng hanh cánh chương khòng tẳng tánh mi ca dáo 400 triệu mằn pọm cắp luông choi dừa khòng hươn mương vạy dệt 3 xểm tang bê tông nẳng bản Pom Sinh cánh Púa Xe mi luông hi 900 thứak; tẳng tánh 10 cổng bản, lắp 16 bóng đèn tảy hung sủ sành ta vên nẳng pưng xểm tanh chính. Họt khạy, xã cựt đảy 12 cuồng số 19 luông pùn xã bản na máư nho sùng.

Vạu ma luông pùn dòm ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng vạy huyện đảy cồng nhẳn lỏ huyện bản na máư, ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, hảư hụ: Huyện sứp tàm nhọng nho dòm ngơn cốc tẳng tánh pưng công trình, dự án tẳng tánh cốc kén, vạy dệt lẹo xók pày tang ma, mường phài, y tế, trương ép, văn hóa… Nhọng nho pưng xã hê đảy cồng nhẳn lỏ xã bản na máư, xã đang tẳng tánh bản na máư nho sùng cánh pưng luông pùn ma tẳng tánh cốc ngươn sính khòng nẳng pưng xã cựt bản na máư nho sùng lẹo, hák va dón lông vẹt sáư phú luông pùn xã bản na máư nho sùng dan pì 2021-2025.

Quỳnh Nhai đang chóng hanh uồn pa nả vịa lăm le pưng chương trình, dự án nẳng cuồng phổng, tọp hôm sáư nả vịa pằn phổng cánh nhọng nho xỏn xiếp ngơn cốc chọp xồm vạy tẳng tánh pưng công trình pâng sáư luông cận hà. Tang xòng, chiên páo lài luông kẻ khày dạk cha, khắt khỏng vạy tựng dan dệt sặm lẹo pưng luông pùn ma tang cốc ngươn xính khòng, chóng hanh tẳng tánh huyện Quỳnh Nhai đảy công nhẳn huyện bản na máư cuồng pì 2025./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư