Pưng vịa dệt bốn sường mự tánh ók Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)

Pộp dan bốn sường 93 pì mự tánh ók Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), nẳng Trường đại học Tây Bắc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La cọ cạt kiên cắp Sở Y tế, hươn dà Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Tây Bắc khày ók “Mự hội muôn chàư choi lượt” pì 2024.

Đoàn viên, thanh niên muôn chàư pày choi lượt.

Mự hội cọ niếu chưa đảy dáo 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, say xòn, chủm mú vũ trang, đoàn viên, thanh niên choi đảy 300 đơn vị lượt, hôm phân kẻ khày vịa báu mi po lượt chuông hong dàu dà, cấp cứu côn bệnh. Tỉnh đoàn cọ sừng nhọng tập thể nưng, 6 côn pộn dỏn cuồng vịa chiên páo, niếu chưa muôn chàư choi lượt pì 2024.

Pưng đoàn viên hính đảy nhẳn thẻ đoàn.

Đoàn Khối pưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh cọ khày mự đoàn viên pì 2024. Pì ép 2023-2024, pưng trường ép cấp trung học phổ thông cọ khày ók lài vịa dệt ma tang nả vịa Đoàn cánh há phong thanh thiếu nhi, niếu chưa đảy lướm lài đoàn viên, thanh niên chôm hặp. Nẳng mự hội, 93 thanh niên pộn dỏn khòng Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Trường phổ thông dân tộc nội trú cánh Trung tâm bók xòn lơng cọ đảy kết nạp khảu Đoàn. Pộp dan nị, báo cáo viên Chi đoàn Sở Tư pháp cánh Bảo tàng tỉnh cọ chiên páo họt đoàn viên, thanh niên 2 chuyên đề ma: Cặm Phòng quân dàng cuồng trường ép; Bók xòn ngươn lang chiên lang “Lăn chàư Tô Hiệu”, xáo hụ ma pàng đơi, vịa dệt bốn sường 112 pì mự vên ók (1912-2024) cánh 80 pì mự côn dệt cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu mết đơi xìa (1944-2024).

Câu lạc bộ lý luận nóm Đoàn Khối pưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh khày chu sinh hoạt toi kỳ quý I pì 2024, tó luông pùn “Hung nả ma tà năm toi bàư cơ khòng Đảng”. Chôm hặp sinh hoạt, mi 40 đoàn viên khòng Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Sơn La, Chi đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị tỉnh cánh Chi đoàn pưng cơ quan chạư chuông choi vịa Tỉnh ủy. Pưng đoàn viên cọ đảy xáo hụ ma pàng đơi, vịa dệt bốn sường 112 pì mự vên ók (1912-2024) cánh 80 pì mự côn dệt cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu mết đơi xìa (1944-2024); Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cắp nả vịa tẳng tánh Đảng.

Pưng VĐV chôm hặp ỉn khong ỉn ngươn lang

Đoàn Khối pưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh cọ khày mự hội thể thao cán bộ đoàn tưa thứ V, pì 2024. Chôm hặp mự hội, mi 250 vận động viên lỏ cán bộ Đoàn khòng pưng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sư ók Đoàn Khối pưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh, pằn pền 4 cụm, thì khánh: Xông dú cuồng tay khánh cằn đít, chiên nặm, lạk bài, khánh len.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư