Púc chuân dệt văn pưng đồ án pằn phổng cuồng tỉnh

Té hùa pì họt khạy, pưng ngành nuống pan cọ xỏn hôm lăm le, dệt lẹo vịa pằn phổng nẳng cuồng tỉnh toi quam cóp hôm khòng pưng bộ, ngành, địa phương, tinh khửn hội đông xét danh pằn phổng tỉnh Sơn La dan pì 2021-2030, hựt họt pì 2050 toi luông tắt pùn.

Bón qua ỉn nẳng pá cò hịnh bản Áng, huyện Mộc Châu.

Chấp năm văn tánh ók pưng đồ án pằn phổng chùng, pằn phổng khặc khọ nẳng cuồng phổng hôm mi: Khày ók vạy xỏm pành tênh mết pằn phổng chùng tẳng tánh phổng qua ỉn hươn mương Mộc Châu, pằn phổng chùng bón qua ỉn Tà Xùa cánh pưng phổng chằm huyện Bắc Yên, tánh ók pằn phổng bón qua ỉn pu Phạ Đin, huyện Thuận Châu, bón qua ỉn nẳng nòng lừng nặm thủy điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai. Dệt lẹo pằn phổng chùng thị trấn Sông Mã, thị trấn Thuận Châu cánh đô thị Vân Hồ. Pằn ók 4 bón đô thị nẳng Thành phố, hôm mi: Pằn ók phổng đô thị chiên lang, phổng đô thị Chiềng Sinh, phổng đô thị Chiềng Ngần cánh phổng đô thị qua ỉn Hua La, pằn ók 2 phổng nẳng huyện Mộc Châu, hôm mi: phổng càng òng thị trấn Mộc Châu cánh càng òng Nông trường Mộc Châu.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư