Pọ nả, sừng nhọng côn mi luông tin chưa pộn dỏn huyện Phù Yên pì 2023

Mự 30/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên cọ khày pàng họp pọ nả, sừng nhọng côn mi luông tin chưa pộn dỏn pì 2023.

Phủ uồn pa huyện Phù Yên nhôm xỏng chương động viên côn đảy tin chưa nẳng cuồng huyện.

Huyện Phù Yên mi 26 xã, thị trấn nưng, cắp 207 bản, tiểu khu, dân số cài 131 păn côn; cuồng nặn, po me chựa nọi côn ngăn to 89,83% dân số. Cá huyện mi 198 côn đảy tin chưa cuồng phổng po me chựa nọi côn. Pưng pì cài ma, chủm mú côn đảy tin chưa cọ chấp năm đì luông tang khòng Đảng, chính sách khong mương khòng hươn mương; chóng hanh chôm hặp pưng há phong, pàng niếu chưa nẳng địa phương; pọm cắp dần mương cuồng phổng chấp năm đì nả vịa mả pe dệt dượn, tánh là bản mương, chự mẳn tiêng àn bản khuống cánh pưng vịa dệt đì nhẳn pào đơi kìn dú dần mương…

Pưng côn ké bản, côn đảy tin chưa cọ cựt pền ven sanh pộn dỏn cuồng vịa dệt dượn, tánh tăm đơi kìn dú văn hóa; chóng hanh chôm hặp tẳng tánh bản na máư; tánh tăm luông cạt xàn chu chựa côn huyện Phù Yên. Cọ cạt kiên niếu chưa cóp hôm đảy cài 19 tỷ mằn vạy tẳng tánh bản na máư, chôm hặp sảng pành, dệt máư cài 170 cày số tang bản na...

Pộp dan nị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên cọ nhôm xỏng chương động viên, chôm mâng 198 côn đảy tin chưa nẳng cuồng phổng./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư