Nho xùng luông hụ xiêng tánh tăm khong dượn hảư học sinh, sinh viên chựa nọi côn

Cuồng pưng vịa dệt chấp năm Chương trình luông pùn hươn mương mả pe dệt dượn tánh đà bản mương nẳng phổng po me chựa nọi côn cánh đìn pu, mự 29/11, Tỉnh đoàn cọ khày chu tập tư ma tang tánh tăm khong dượn nẳng học sinh, sinh viên chựa nọi côn pì 2023.

Tập tư luông hụ xiêng tánh tăm khong dượn hảư học sinh, sinh viên chựa nọi côn.

Chôm hặp tập tư, chi áo họt 500 học sinh, sinh viên po me chựa nọi côn đảy phủ uồn pa Trung tâm Tủm pua tánh tăm khong dượn cánh niếu chưa dòm ngơn cốc hảư po me chựa nọi côn, Trương đại học Tây Bắc, chiên páo 3 chuyên đề: Tánh tăm khong dượn, luông hụ chang ma tang tánh tăm khong dượn; chấp năm nhại chiên số cuồng vịa tánh tăm khong dượn; tập tư bón dệt sanh tánh tăm khong dượn.

Nọ nặn ók, học sinh, sinh viên cọ đảy pày xáo hụ nẳng pưng hỏng tánh tăm khong dượn khòng đoàn viên, thanh niên nẳng cuồng tỉnh; đảy trực trau pọ nả, vạu ma vịa tánh tăm khong dượn cánh đảy mú chuyên gia cóp hôm quam.

Học sinh, sinh viên chôm hặp tập tư.

Chương trình tập tư vạy tít tờn, tánh tăm hùa chàư tánh tăm khong dượn, chôm hặp mả pe dệt dượn khòng lan nóm, cánh tạ khù ngai đì vạy tủm pua, choi dừa lan nóm chựa nọi côn cuồng vịa tánh tăm khong dượn, piến máư vịa dệt. Tang xòng, pếnh khày luông hanh khòng lan nóm cuồng vịa mả pe dệt dượn nẳng cuồng tỉnh.

Pộp dan nị, Tỉnh đoàn cọ nhôm xỏng 10 ngon học bổng hẳư 10 học sinh, sinh viên hươn dảo pọ lài dạ cha

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư