Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Yên Châu tưa thứ 3, pì 2024

Mự 14/5, nẳng xã Phiêng Quai, UBND huyện Yên Châu cọ khày ók hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt tưa thứ 3, pì 2024. 

Mự hội vịa dệt, tiện tô ma vịa dệt nẳng huyện Yên Châu tưa thứ 3, pì 2024.

Mự hội cọ niếu chưa chi áo họt 20 doanh nghiệp, bón sáo côn pày dệt vịa, cơ sở tập tư cánh chi áo họt 800 côn dệt vịa, học sinh pưng trương THCS, THPT nẳng cuồng huyện.

Công ty HITECH Korea Vina tiện tô vịa dệt haử học sinh.

Pưng đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tập tư khày ók 10 hỏng pải cáo ảng ma lang áo sáo côn pày dêt vịa, pưng chính sách khòng doanh nghiệp đối cắp côn dệt vịa. Nẳng mự hội vịa dệt, côn dệt via mi po pưng khù cận hà chi đảy ký hợp đồng dệt vịa cắp pưng doanh nghiệp nẳng pưng  tỉnh: Sơn La, Hải Dương, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Mi xan côn mi lang áo sáo hà vịa dệt nẳng pưng mương sương: Nhật Bản; Hàn Quốc, Đài Loan, Canada... đảy pưng doanh nghiệp tiện tô cánh uồn chị luông dệt phú chỉa lai, vạy pày mương nọ dệt vịa.

 Công ty Thành Sơn Group tiện tô chương trình học bổng haử học sinh.

Pọm nặn, mự hội coi luông chôm hặp khòng pưng trương đại học, cao đẳng, choi học sinh cánh côn dệt vịa mi vịa dệt, đăng ký khảu pưng ngành tập tư chọp xồm cắp tựng côn, lằng chơ tốt nghiệp.

Uồn pa UBND huyện Yên Châu nhôm xỏng chỉa chứng nhẳn haử pưng đơn vị, doanh nghiệp chôm hặp mự hội. 
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư