Mự hội “Chóng hanh khảu Đoàn”

Chôm mâng bốn sường 93 pì Mự tẳng cók Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), mự 25/3, nẳng trương Tiểu học, THCS cánh THPT quốc tế Bình Minh, Hội đông Đội tỉnh cọ khày ók Mự hội “Chóng hanh khảu Đoàn” haử học sinh cấp THCS. Mự hội đảy khày ók cài phong máy họt 9 tỉnh: Lạng Sơn, Phú Thọ, Lâm Đồng, Nam Định, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Mự hội “Chóng hanh khảu Đoàn” cấp phổng haử học sinh khối Trung học cơ sở.

Nẳng mự hội, cài 156.000 đội viên, thiếu niền cánh nhi đồng đàng ép hiên nẳng 205 liên đội trương ép cuồng tỉnh pọm cằn xe bai xe cựt đảy luông pộn dỏn khòng Việt Nam "Bai xe thiếu nhi mi lài côn xe xưa nẳng pưng trương THCS tênh cá mương chôm hặp", xe toi bai nhạc "Thiếu nhi Việt Nam hưa nả ma tà – Chơ đaừ hau chắng nhaứ". Đảy phát cài phong máy nẳng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử Trung ường Đoàn, Hội đồng Đội Trung ường cánh nả sừ Thanh niền Việt Nam.

Pưng nọng học sình chôm hặp xe nẳng mự hội.

Nẳng mự hội, pưng nọng học sình nhăng đảy phăng cộn lau ma ngươn lang 93 pì mự tẳng cók Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiện tô, sáo hà vịa dệt cánh chôm hặp pưng luông ỉn muôn phọn dỏn chaừ, qua ỉn, chiên páo, bók xòn haử thiếu nhi ma ngươn lang hàn cả khòng Đoàn, pếnh khày luông hung nả ma tà, chóng hanh ép hiên cánh tập tư vạy đảy khảu đoàn viên. Tang xòng, tạ ók luông ỉn phọn nương cánh pếnh khày luông cạt xàn, đắc ngon.

 Pưng nọng thiếu nhi chôm hặp pưng khong ỉn nẳng mự hội
Uồn pa Tỉnh đoàn cánh tàng nả Công ty hôm ngơn cốc nặm nôm ngua tênh phén đìn (IDP) nhôm xỏng chương haử pưng nọng học sinh.
Uồn pa Tỉnh đoàn cánh pưng nọng thiếu nhi nẳng mự hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư