Mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào ma dàm huyện Yên Châu

Mự 4 căm bườn 11, mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào cọ ma dàm bón chiên lang cách mạng Việt Nam - Lào, nẳng bản Lao Khô I, xã Phiềng Quai, huyện Yên Châu.

CTA: Mú cán bộ, chiến sĩ khòng Quân đội mương CHDCND Lào ma dàm phổng chiên lang cách mạng Việt Nam - Lào, nẳng bản Lao Khô I, xã Phiềng Quai, huyện Yên Châu.

Bón chiên lang hươn mương đặc biệt phổng chiên lang cách mạng Việt Nam - Lào nẳng bản Lao Khô lỏ bón dệt vịa, tẳng tánh phổng cách mạng khòng Ban xung phong Lào - Bắc cánh đồng chí Kaysone Phomvihane, dan pì 1948 - 1950, đảy chua hươn lung Tráng Lao Khô cánh dần mương bản Lao Khô choi dừa. Ị cọ lỏ bón hiềm chự chiên lang, bón cạt kiên tó sôn khòng 2 mương Việt Nam - Lào nói chung cánh dần mương chu chưa côn tỉnh Sơn La cắp pưng tỉnh Bắc Lào vạu riêng.

Đoàn cọ tảy hường nẳng hươn bốn hà cánh dàm bón pải pưng tàng chương chiên lang, chứng mài hảư luông cạt xàn, choi dừa khòng Việt Nam – Lào vạu chung cánh dần mương chu chưa côn Sơn La, bản Lao Khô cắp pưng tỉnh Bắc Lào vạu riêng. Tang xòng, cộn lau ngươn lang cạt xàn niều mẳn khòng 2 Đảng, 2 hươn mương cánh dần mương 2 mương. Đoàn mòng cong 2 Đảng, 2 hươn mương sứp tàm chự mẳn cánh pếnh khày luông cạt xàn niều mằn, tủm tôm luông cạt nghịa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam "xèn đơi báu luội".

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư