Mai Sơn chóng hanh kẻ khày vịa dệt hảư 3.257 côn dệt vịa

Mai Sơn chóng hanh kẻ khày vịa dệt hảư 3.257 côn dệt vịa

Doành nghiệp uồn chị xọ xáo vịa dệt hảư đoàn viên thanh niên huyện Mai Sơn.

Pì 2024, huyện Mai Sơn chóng hanh kẻ khày vịa dệt hảư 3.257 côn dệt vịa; cuồng nặn kẻ khày vịa dệt hảư 2.347 côn té chương trình luông pùn hươn mương mả pe dệt dượn, tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn cánh phổng pu xùng; tạk khù ngai đì hảư 650 côn dệt vịa củ ngơn kẻ khày vịa dệt té ngân hang chính sách bản mương; pày dệt vịa cá mương nọ 10 côn cánh nhẳn pào 250 côn dệt vịa hảư pưng phổng công nghiệp nọ tỉnh. Nọ nặn ók, huyện Mai Sơn pồng chàư khày quảng pưng bón dệt sanh lan nóm tánh tăm khong dượn, chương trình lan nóm chôm hặp dón cặt cung, chôm hặp pày dệt vịa cá mương nọ, khày pưng chu ép nghê, tạk vịa dệt hảư côn dệt vịa bản khuống. Cạt kiên cắp Trung tâm Dịch vụ vịa dệt tỉnh, pưng doành nghiệp cánh UBND pưng xã, thị trấn chiên páo, uồn chị côn dệt vịa, bít bánh nang quam hảư côn dệt vịa ma pưng chính sách khòng hươn mương ma pày dệt vịa cá mương nọ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư