Lài vịa dệt bók xòn ngươn lang cuồng Bườn Thanh niên

Cuồng bườn 3 – Bườn Thanh niên, pưng tổ chức đoàn cuồng tỉnh cọ chiên páo chấp năm 93 vịa dệt bók xòn ngươn lang, pày dàm pưng bón chiên lang, pưng khòng khun văn hóa, chiên lang nẳng pưng địa phương; khày ók 6 chu pọ nả pưng đồng chí cón nị lỏ cán bộ đoàn, đoàn viên pộn dỏn cài tựng dan xi; khày ók 54 chu chiên páo, bók xòn khong mương, Luật làn nọi, pưng tàng chỉa lai tắt pùn khong mương ma vịa pảy chự cánh lăm đù làn nọi…

Bók xòn ngươn lang cách mạng hảư ĐVTN nẳng Bón chiên lang Hươn mương đặc biệt Hươn tu Sơn La.

Pưng vịa dệt cọ niếu chưa hạng păn vặt đoàn viên, thanh niên chôm hặp, pếnh khày ngươn lang “Đảy kìn nặm báu lưm xìa bó”, hùa chàư hặc mương, ngươn lang hương xàư, chóng hanh ép hiên, pa tuân uồn cón, hák muôn chàư dệt vịa đì, chang cựt áo táo pùn cuồng chu póng phả nả vịa, hôm hanh nóm cuồng vịa tẳng tánh cánh mả pe khòng tỉnh./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư