Huyện Mường La pày dàm cánh nhôm xỏng chương haử chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dần cồng hỏa tuyến

Cuồng 2 mự (10-11/4), Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La cọ pày dàm cánh nhôm xỏng chương haử 42 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dần cồng hỏa tuyến nẳng cuồng phổng huyện, huộp tênh mết mi ca 50 triệu mằn.

 Nhôm xỏng chương haử lung Lò Văn Chồm, bản Lếch, xã Chiềng Lao.

Nả vịa mi ý nghiạ quảng lậc nị, cọ chứng chứng chảnh đảy luông pồng chaừ khòng cấp ủy, chính quyên địa phương họt pưng chủm mú hôm hanh quan trọng saứ nả trận Điện Biên Phủ, cọ sương hôm hanh pảy che năm đìn bản mương. Tẳng có cánh pếnh khày ngươn lang hặc mương, luông cằm quyết tặp pẹ khòng chiến dịch Điện Biên Phủ cuồng tẳng tánh cánh pảy che năm bản mương Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư