Họn khâng lăm le nả vịa dệt nhẳn pào tiêng àn chơ dệt vịa

Mự 26/4, nẳng Công ty hôm ngơn cốc xi măng Mai Sơn, Sở Công Thương Sơn La cánh Công đoàn ngành Công Thương khày ók Lễ púc chuân Bườn dệt vịa ma tiêng àn chơ dệt vịa cánh Bườn công nhân pì 2024.

Lễ púc chuân Bườn dệt vịa ma tiêng àn chơ dệt vịa cánh Bườn công nhân pì 2024.

Công đoàn ngành Công Thương khạy mi 39/42 Công đoàn cơ sở lỏ doanh nghiệp cắp 2.675 đoàn viên lỏ công nhân dệt vịa. Cuồng pì 2023, Công đoàn ngành cánh pưng công đoàn cơ sở cọ khày ók lài vịa dệt khặc khọ lăm đù đơi kìn dú, pảy chự quyên, khù lợi đì xồm đáng hảư đoàn viên cánh côn dệt vịa…

Bườn dệt vịa ma tiêng àn chơ dệt vịa cánh Bườn công nhân pì 2024 cắp luông pùn “Họn khâng lăm le nả vịa dệt nhẳn pào tiêng àn chơ dệt vịa”, Công đoàn ngành Công thương yêu cau pưng đơn vị, doành nghiệp tủm pua nả vịa chiên páo, nho sùng luông hụ xiêng hảư đơn vị xủ côn dệt vịa cánh côn dệt vịa cuồng vịa chấp năm Luật tiêng àn chơ dệt vịa. Tập tư ma tiêng àn chơ dệt vịa hảư côn dệt vịa; khày pưng nả vịa lăm đù pặc hanh hảư côn dệt vịa, khám dà toi ky cánh khám vạy xáo hụ bệnh té chạu hảư côn dệt vịa. Xứp tàm đù đì đơi kìn dú, tàng nả pảy chự quyên, khù lợi đì xồm đáng hảư đoàn viên, côn dệt vịa; pếnh khày luông hanh, tủm pua pưng há phong khánh thì hặc mương cuồng công nhân, viên chức, côn dệt vịa…

Uồn pa Sở Công Thương nhôm xỏng chương hảư công nhân, côn dệt vịa pọ lài dạk cha.
Uồn pa LĐLĐ tỉnh nhôm xỏng ngơn choi dừa tẳng hươn “Nghịa hặc công đoàn” khòng Công đoàn Công Thương Việt Nam.

 

Nẳng lễ púc chuân, LĐLĐ tỉnh nhôm xỏng ngơn choi dừa tẳng tánh hươn “Nghịa hặc công đoàn” khòng Công đoàn Công Thương Việt Nam hảư đoàn viên nưng pọ lài dạk cha cắp số ngơn 50 triệu mằn; nhôm sỏng ngơn choi dừa tẳng hươn “Nghịa hặc công đoàn” khòng LĐLĐ tỉnh hảư 2 đoàn viên cắp số ngơn 30 triệu mằn mỏi làng hươn; uồn pa Sở Công Thương nhôm xỏng 17 ngon chương hảư công nhân, côn dệt vịa pọ lài dạk cha.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư